Priznavanje ranije položenih kolegija

Objavljeno: Posted in Likovni_obavijesti, Kazaliste_obavijesti, Glazba_obavijesti, instrumentalne_obavijesti, kreativne_teh_obavijesti, Obavijesti

Zamolbe za priznavanje ranije položenih kolegija na drugim sastavnicama Sveučilišta i drugim Sveučilištima u Republici Hrvatskoj, možete urudžbirati u Uredu za studente

najkasnije do 14. listopada 2019.

Zamolbe trebaju biti naslovljene na Povjerenstvo za nastavu i studente. Zamolbe dostavljene izvan roka neće se razmatrati.