Suvremena europska drama

Posted on Posted in Razno

Od društvenih promjena (građanska klasa koja dolazi na vlast) do promjena konvencija u kazalištu prati se razvoj dramskog pisma od kraja 19. stoljeća (realizam koji kasnije prelazi u realističku stilsku formaciju), reakcija na razvoj dramskog pisma te razvoj dramskih konvencija (Ibsen, Gorki, Čehov, Pirandello i Brecht) do završetaka dokidanja kazališnih konvencija s teatrom apsurda i novom europskom dramom. Paralelizam reakcija na realizam i ujedno nastanak i dominacija jedne profesije, redatelja, koji  do polovine 20. stoljeća nameću svoje, tzv. redateljsko kazalište, pokušavajući protjerati pisca (što kasnije rezultira tzv. postdramskim kazalištem). Program se sastoji od Modula A (razvoj dramskog pisma 20 st. do epskog teatra i Pirandella), Modula B (Modul A plus od teatra apsurda do nove europske drame i  redateljskog i postdramskog kazališta ) i Modula C (Modul A, Modul B te hrvatska drama, izbor iz dominantnih tematskih krugova europske drame i američka drama koja dijeli neke karakteristike s europskim trendovima).

Ishodi učenja

Modul A

Polaznik će biti u stanju  opisati i analizirati  utjecaj društvenih promjena na promjenu kazališnih i dramskih konvencija (npr.  promjena vizure i uspostava novog junaka – tzv. običnog čovjeka) u 20. stoljeću te uspostavu realističkog i modernističkog osnovnog dramskog kanona koji još uvijek djeluje (Ibsen, Gorki, Čehov, Pirandello, Brecht).

Modul B (ishodi Modula A plus)

Nakon Modula B polaznik će biti u stanju opisati  i analizirati poništenje  dramskih konvencija (teatar apsurda), promjene kazališnih konvencija (uvođenje drugačijeg odnosa publike i scene, utjecaj nove profesije redatelja), reakcije na realističnu umjetnost te  osnovne konvencije postdramskog i redateljskog kazališta kao i nove trendove u drami.

Modul C  (Ishodi Modula A, Modula B plus)

Polaznik će biti u stanju analizirati i opisati, suvremenu hrvatsku dramu 20. stoljeća (od šezdesetih do danas), razlikovati osnovne tematske krugove europske drame te analizirati i opisati suvremenu američku dramu i njezine osnovne tendencije. Razlikovat će specifične teorijske termine za analizu dramskih djela 20. stoljeća te će ih moći argumentirano  primijeniti u analizi. Zbog  aktivnog uključivanje u analizu drama student će  razviti usmenu sposobnost izražavanja  misli.

Podijeli...