Svečana promocija prvostupnika i magistara struke Akademije za umjetnost i kulturu

Posted on Posted in Ured_za_studente_obavijesti, Studenti obavijesti, Likovni_obavijesti, Kazaliste_obavijesti, Glazba_obavijesti, instrumentalne_obavijesti, kreativne_teh_obavijesti, Obavijesti

Danas, 26. lipnja 2020., na Trgu Svetog Trojstva u Tvrđi, održana je svečana promocija prvostupnika i magistara struke Akademije za umjetnost i kulturu

 

Prvostupnici sveučilišnog preddiplomskog studija Likovna kultura:

Zoran Đurkić, Zorica Gojkov, Josip Jelenčić, Klara König, Ana Kos, Ines Kušenić, Josipa Međugorac, Iva Patek, Filip Radić, Marko Školka, Larisa Vaci, Dario Vukelić

 

Prvostupnici sveučilišnog preddiplomskog studija Gluma i lutkarstvo:

Adrian Bagarić, Bojan Ban, Karlo Bernik, Mateja Bušetinčan, Domagoj Ivanković, Lucija Matković, Nikola Radoš, Hana Schönfeld, Filip Sever, Ivan Simon, Laura Šalov, Ana Šantar, Nina Vidan, Dorian Vrtačnik, Magdalena Živeljić Tadić

 

Prvostupnici sveučilišnog preddiplomskog studija Kazališno oblikovanje:

Dražen Matijašević, Ivana Pjevac, Joana Tarbuk

 

Prvostupnici sveučilišnog preddiplomskog studija Glazbena pedagogija:

Nikola Barišić, Barbara Bumba, Luka Dukmenić, Valentina Iveljić, Ivan Jurišić, Zrinka Liščić, Katarina Marić, Dora Markuš, Manuela Molnar, Vedrana Vrtarić, Aleksandra Vukadinović

 

Prvostupnici sveučilišnog preddiplomskog studija Pjevanje:

Valentina Fridrich, Andrea Paić

 

Prvostupnici sveučilišnog preddiplomskog studija Klavir:

Zvonimir Glibušić, Klara Spajić

 

S početkom u 13 sati promovirani će biti:

 

 

Magistri sveučilišnog diplomskog studija Likovna kultura:

Dario Brkić, Ena Gilih, Ena Janković, Tomaž Jelenc Grahovec, Ena Krnčević, Marin Meković, Dražen Mesarić, Marija Šurina, Vinko Vidmar

 

 

Magistri sveučilišnog diplomskog studija Gluma i lutkarstvo:

Stipe Gugić, Marijan Josipović, Petra Kraljev, Antonia Mrkonjić, Josipa Oršolić, Mirna Ostrošić, Gabrijel Perić, Luka Stilinović, Katarina Šestić, Lovorka Trdin

 

 

Magistri sveučilišnog diplomskog studija Glazbene pedagogije:

Marin Bando, Zlatko Galik, Mihaela Gjokaj, Antonia Jagodić, Ivan Karadža, Marija Kraševac Sakač, Krešimir Križanec, Denis Marguš, Jelena Pušić, Ivan Rendulić, Valentina Šmitpeter, Petra Španić

 

Magistri sveučilišnog diplomskog studija Pjevanje: Anja Papa

 

Magistri sveučilišnog diplomskog studija Klavir:

Silvija Bauer, Marija Pušić, Nikolina Topić

 

Magistri sveučilišnog diplomskog studija Scenografija: Davor Molnar

 

Magistri sveučilišnog diplomskog studija Oblikovanje i tehnologija lutke:

Lorna Kalazić Jelić, Tončica Knez, Neda Vuković

 

Magistri sveučilišnog diplomskog studija Tamburaško umijeće:

Antun Adžić, Saša Botički, Darko Čuvidić, Tihomir Damjanović, Tomislav Galić, Aleksandra Gašparović, Ivan Karadža, Petar Varga, Marijo Zbiljski

Podijeli...