Umijeće javnog nastupa

Posted on Posted in Uncategorized

Završetkom programa polaznici stječu znanja, vještine i sposobnosti iz područja uspješne javne komunikacije. Njihove vještine obuhvaćaju šire područje odnosa sa javnošću, političke komunikacije, psihokonzaltinga, aktivnog  slušanja, interpersonalne komunikacije, vođenja poslovnog razgovora, upoznavanja i predstavljanja, telefonske  komunikacije , pisane komunikacije – vještina pisanja; rukovođenja, timske suradnje, ŽREP-a, metode olakšanja rada u skupini,  poslovne komunikacije,  mreže odnosa, metode olakšanja rada u skupini.

Također i davanje povratne informacije, dvostruke poruke, samo izražavanje, korake  pregovaranja. Vještine komuniciranja, prepreke u komunikacije, tehnike efikasnosti komunikacije, asertivnost, pasivno i agresivno ponašanje, komuniciranje s teškim osobama.

Psihičke osobine čovjeka, sposobnosti, percepcija, stavovi, čuvstva, konflikti i načini rješavanja konflikta.

Također se osposobljavaju za neverbalnu komunikaciju da mogu samostalno identificirati, prepoznati, definirati i zapamtiti elemente kojima se gradi raznolikost  vizualne komunikacije. Da mogu sami odabrati vizualna obilježja s točno određenim ciljem u određenom stilu da bi istaknuli, prikrili ili promjenili određena vizualna svojstva  vizualno razlikovnih vrijednosti i time izgraditi željeni i/ili zadani vizualni identitet.

Podijeli...