/ UPISI
Slider

OBAVIJESTI O UPISIMA

Rezultati dodatnih provjera za upis na preddiplomski sveučilišni studij Glazbena pedagogija i Pjevanja (2019./2020.)

U privitku se nalaze rezultati dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti:   Rezultati dodatnih provjera 2019_2020 Glazbena pedagogija i […]

Provjera znanja, vještina i sposobnosti za upis na preddiplomske studije u ak. 2019./2020. godini

Razredbeni ispiti u ljetnom roku za akademsku godinu 2019./2020. na Akademiji za umjetnost i kulturtu u Osijeku biti će održani […]

Raspored održavanja razredbnog postupka a u svezi upisa na preddiplomske studije u 2019./2020. god.

Raspored po studijima: Raspored razredbenog ispita za upis na Preddiplomske studije Glazbene pedagogije i Pjevanje Raspored razredbenog ispita za upis […]

Prijavnice za provjeru specifičnih znanja, vještina i sposobnosti 2019/2020

IZVANREDNI prijavnica-Glazbena pedagogija IZVANREDNI prijavnica-Klavir IZVANREDNI prijavnica-Kompozicija s teorijom muzike IZVANREDNI prijavnica-Likovna kultura IZVANREDNI Prijavnica-Pjevanje REDOVNI Prijavnica-Glazbena pedagogija REDOVNI Prijavnica-Gluma […]

Pročitaj više...

UPISI U VIŠU GODINU

Ovjera semestra i upisi u više godine studija u akademskoj godini 2018./2019. održat će se od 25. do 28. rujna 2018. godine u Uredu za studente.

 

Na upis je potrebno donijet:

- dokaz o uplati troškova upisa - 100 kn

- dokaz o uplati za projekte studentskog zbora - 30 kn

- potvrdu o ispunjenoj studentskoj anketi

 

Iz Pravilnika o studijima i studiranju

Članak 51. Student stječe pravo na upis u višu godinu studija ako je do roka upisa uredno izvršio sve obveze iz studijskog programa i položio ispite iz predmeta koji mu prema ECTS bodovnom sustavu, utvrđenom studijskim programom, omogućuju upis u višu godinu studija.

Članak 52. (4) Redoviti studenti, koji su ispunili studijske obveze propisane studijskim programom i ostvarili 55 ECTS bodova u prethodnoj godini studija ostvaruju pravo upisa više godine studija bez participacije u troškovima studija, odnosno plaćanja školarine.

 

(5) Redoviti studenti koji su ispunili studijske obveze i zadovoljili propisane uvjete za upis u višu godinu studija iskazane u ECTS bodovima u skladu s Odlukom Senata o uvjetima upisa u višu godinu studija dužni su platiti participaciju u troškovima studija, odnosno školarine prema Odluci Senata o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu.

odluku pogledati OVDJE

 

(7) Redoviti studenti koji nisu ispunili studijske obveze i zadovoljili propisane uvjete za upis u višu godinu studija iskazane u ECTS bodovima koji su utvrđeni Odlukom Senata o uvjetima upisa u višu godinu studija, ponovo upisuju istu godinu studija i dužni su platiti školarinu prema Odluci Senata o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu. Redoviti student može ponovo upisati istu godinu studija samo jedanput uz uvjet da je ostvario najmanje 24 ECTS boda. Ukoliko student ne ispuni navedeni uvjet, gubi status redovitog studenta i studentu se mora, na osobni zahtjev, Odlukom stručnog vijeća nositelja studija omogućiti nastavak studija u statusu izvanrednog studenta.