/ VIJEĆE
Slider

1. prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica

2. red. prof. art. Sanja Drakulić

3. prof. dr. sc. Sanja Nikčević

4. prof. dr. sc. Zlatko Kramarić

5. red. prof. art. Davor Bobić

6. red. prof. art. Sanda Majurec

7. red. prof. art. Božica Dea Matasić

8. izv. prof. art. Tatjana Bertok-Zupković

9. izv. prof. art. Maja Đurinović

10. izv. prof. art. dr. sc. Berislav Jerković

11. izv. prof. dr. sc. Lucija Ljubić

12. izv. prof. dr. sc. Krešimir Purgar

13. izv. prof. art. Davor Šarić

14. doc. art. Mia Elezović

15. doc. dr. sc. Tatjana Ileš

16. doc. art. Tamara Kučinović

17. doc. dr. art. Ines Matijević Cakić

18.doc. dr. sc. Jasna Šulentić Begić

19. doc. dr. sc. Katarina Žeravica

20. mr. art. Renata Karša, viša predavačica

21. Katica Šubarić, umjetnička suradnica

22. Igor Loinjak, asistent

23. Tomislav Levak, asistent

24. Ivana Živković, asistentica

25. Doris Despot, studentica

26. Ana Mlinarević, studentica

27. Valentina Iveljić, studentica

28. Antonija Mrkonjić, studentica

29. Anja Papa, studentica

30. Ivana Škvorčević, studentica

31. Luka Cvenić, dipl. ing. graf. teh.

Osobe koje sudjeluju u radu Vijeća bez prava glasa:

32. Tomislav Dagen, dipl. iur., tajnik

33. Nelica Špoljarić, zapisničarka