Znanstveni projekti

Posted on Posted in Razno

Svi strateški istraživački projekti na Akademiji izvode se u sklopu Centra, a proizašli su iz strateških znanstvenih područja i polja: znanosti o umjetnosti unutar humanističkog područja, ekonomije i informacijsko-komunikacijih znanosti unutar društvenog te glazbene pedagogije koja pripada interdisciplinarnom području. Dakle, svi naši znanstveni potencijali usmjereni su ka realizaciji istraživačkih projekata samo u onim poljima za koje naši nastavnici posjeduju odgovarajuće znanje i iskustvo. Na taj način adekvatno koristimo raspoložive resurse i postižemo prepoznatljivost u tim iznimno kompetitivnim poljima. Ostvarivanje strateških istraživačkih ciljeva osiguravamo na taj način što je individualna znanstvena aktivnost svih naših nastavnika usmjerena tako da se uklopi u unaprijed definirane projekte na razini Akademije. Riječ je o sljedećim projektima:

 

  • Znanost o slici – problemi, metode, ciljevi
  • Prakse zajedništva u tranziciji – umjetnost, institucije i javna sfera
  • Temeljne odrednice pojma lutke – sinkronijske, dijakronijske i poetske značajke
  • Kultura, mediji i menadžment u kreativnim industrijama – znanstveni, menadžerski i medijski aspekti
  • Vokalna umjetnost i glazbena pedagogija – interdisciplinarne znanstvene i umjetničke teme
  • Teorijski i poetički aspekti izvedbe – suodnos kostimografije i scenografije
Podijeli...