• image
  • image

izv. prof. art. Denis Juraj Krašković

Umjetnička akademija u Osijeku

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Izvještaj s Međunarodne studentske kiparske radionice, Jarčevac 2014.

 

 

Međunarodna studentska kiparska radionica Jarčevac

        Studentska radionica Jarčevac je kiparska radionica u drvu za studente Umjetničke akademije iz Osijeka i gostiju sa likovnih i umjetničkih akademija iz okruženja. Radionica je do sada održana 5 puta u kontinuitetu od 2009. godine. Na radionici je do sada sudjelovalo oko 80 studenata. Prošle godine je Postav izložbe drvenih skulptura
Jarčevac 2013. godine.
Fotografija: Denis Krašković
radionica po prvi puta postala međunarodna na kojoj je sudjelovalo petnaest studenata sa Likovnih akademija iz regije i to sa akademija iz Pečuha, Novog sada, Ljubljane, Sarajeva, Splita, Zagreba i dakako nekolicina studenata Osječke Umjetničke akademije. Na radionici studenti uz pomoć mentora i šumarskih majstora izrađuju svoje skulpture u drvu, uglavnom lipovom. Ono što je posebnost ove radionice jest to što studenti borave u šumi gdje zajedno stvaraju i dijele životni prostor tijekom desetak dana trajanja radionice. Osim edukacijskog cilja to jest osposobljavanja mladih ljudi u likovnom radu sa drvom, „Jarčevac“  također ima za cilj povezivanje studenata i mentora iz regije, te upoznavanje mladih ljudi sa eko sustavom šume i približavanje studenata prirodi i njenim resursima.

Prva radionica je organizirana 2009. godine kao terenska nastava Kiparstva za 3. godinu preddiplomskog studija Likovnog odsjeka UmjetničkeStudent Jernej Maučec sa ALU Ljubljana izvodi svoj rad Kičma u lipovom drvu. Fotografija: Denis Krašković. akademije u Osijeku, vrlo skromno, bez materijalnih sredstava i ozbiljnije opreme. Radionica je trajala 4 dana, a oduševljenje studenata je bilo veliko. Shvatio sam da smo započeli vrlo interesantnu priču koja bi mogla prerasti u puno ozbiljniji događaj. Naravno da treba spomenuti Hrvatske šume bez čije svesrdne i nesebične pomoći, zasigurno ne bi ni došlo do realizacije. U prvom redu spomenut ću gospodina Dalibora Tonca, upravitelja šumarije Valpovo, koji nam je nesebično pomagao od samog početka. Suradnja sa Umjetničke akademije u Osijeku sa Hrvatskim šumama je vrlo plodna već 6 godina i vjerujem da će se nastaviti i dalje u budućnost. Izuzev studenata, u realizaciji radionice sudjelovalo je više kolega sa UAOS. Vrlo uspješan eksperiment sa projekcijama filmova od Tarkovskog, von Triera i Friza Langa po gustim hrastovim stablima, izveo je kolega docent Andrej Mirčev prije dvije godine. Svoja predavanja su u Jarčevcu održali i kolege doc. Vladimir Frelih, doc. Rosana Ratkovčić, predavačica Karmela Puljiz i drugi. Na posljednjoj radionici održanoj 2013. sudjelovali su gosti mentori: dekan zagrebačke Akademije likovnih umjetnosti red. prof. Peruško Bogdanić, doc. Katalin Rezsonya iz Pečuha, red. prof. Slavko Živanović sa Novosadske akademije te red. prof. Slavomir Drinković sa ALU Zagreb. Jarčevac je autentična šuma, površine oko 200 hektara kod Petrijevaca, na putu od Osijeka prema Valpovu. Šuma zajedno sa rijekom Dravom čini vrlo lijep i skladan ekološki sustav.

Balerina. Skulptura Aleksandra Anđelovića sa ALU Ljubljana. Fotografija: Denis Krašković.Usred šume nalazi se uređena, stotinjak godina stara kuća koja ima kapacitet za dvadesetak ljudi. Kuća posjeduje sanitarni čvor, kuhinju i sve ostale uvjete za višednevno bivanje studenata. Pokraj kuće se nalazi i velika nadstrešnica, koja pokriva 200 kvadratnih metara, ispod koje studenti rade sa drvom. Uvjeti za rad su idealni, no važno je da se održavanje radionice održi prije ili nakon sezone komaraca koji jedini kvare idiličnu situaciju u Jarčevcu. Nažalost ove godine po prvi puta radionica nije održana u formatu kako se to do sada običavalo. Sredstva koja su dobivena od strane grada Osijeka nažalost nisu bila dovoljna za realizaciju međunarodne radionice. Kako ne bi radionica izgubila kontinuitet, ove godine je 8 studenata UAOS boravilo jedan dan u Jarčevcu gdje su pripremili lipovo drvo za likovnu obradu, uz pomoć šumarskih majstora sa motornim pilama. Studenti će radove dovršiti u prostorima UAOS. Nadam se da će u budućnosti domaće i europske institucije prepoznati važnost i uspješnost takve radionice. Cilj mi je u budućosti ne samo i dalje održavati radionicu, nego ju i poboljšati i proširiti na neke nove goste i mentore sa srodnih europskih Akademija. Također se nadam, da će se uspješni radovi studenata postaviti kao javne skulpture na širem prostoru grada Osijeka, čime bi smisao radionice bio zaokružen i potpun.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 4.0 međunarodna.