• image
  • image

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , mag. mus.
STUDIJ GLAZBENE PEDAGOGIJE


Sviranje u ansamblu - dodatna vrijednost studiranju

 

Sudjelujući u Tamburaškom ansamblu, studenti glazbene pedagogije višestruko se profesionalno obogaćuju - ne samo da napreduju kao izvođači nego se i u svakome pogledu pripremaju za budući rad u obrazovanju

 

Članovi Tamburaškog ansambla u Osijeku, izvor: Privatni albumČlanovi Tamburaškog ansambla u Osijeku, izvor: Privatni albumNa Umjetničkoj akademiji u Osijeku pri Odsjeku za glazbenu umjetnost budući magistri glazbene pedagogije kroz četverogodišnju preddiplomsku i jednogodišnju diplomsku razinu obrazovanja stječu znanja i vještine iz raznih umjetničkih i pedagoških kompetencijskih područja te se kroz redovitu nastavu pripremaju za budući profesionalni rad. Osim obveznih i izbornih kolegija studentima se uz Akademski pjevački zbor, Operni ansambl i Jazz ansambl, unazad četiri godine, pruža mogućnost da aktivno sudjeluju u radu i Tamburaškog ansambla. Oblikujući sadržajni koncept Tamburaškog ansambla osnovna je pokretačka ideja bila tamburu, kao nacionalni tradicijski instrument, prikazati u relevantnom umjetničkom kontekstu. Upravo se iz toga razloga program rada temelji na umjetničkoj tamburaškoj literaturi kao i na brojnim transkripcijama i obradama kompozicija različitih autora svih stilskih razdoblja primjerenim tehničkim i akustičnim posebnostima tamburaških instrumenata. Ansambl karakterizira posebna zvukovna boja koja se ostvaruje preciznim muziciranjem te posebnim umjetničkim pristupom prilikom stvaranja vlastitoga umjetničkog izričaja. Uz osnovni instrumentarij Ansamblu se često u nastupima pridružuju i drugi vokalni i instrumentalni solisti.


Tamburaški je ansambl bio dijelom umjetničkih projekata Odsjeka za glazbenu umjetnost Umjetničke akademije u Osijeku, i to na festivalu Glazbene božićne svečanosti - Glazbos i produkciji studentskih aranžmana Čujte i počujte. Osim u programima Umjetničke akademije Ansambl je nastupao i na nekoliko zapaženih kulturnih i znanstvenih događaja drugih sastavnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Valja istaknuti interaktivnu i intermedijalnu Glagoljašku večer(u) Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Osijeku, Hrvatske sintaktičke dane te dva koncerta posvećena liku i djelu J. J. Strossmayera koji su bili održani u Osijeku i Đakovu. Osim toga Tamburaški ansambl UAOS-a aktivno sudjeluje u radu velikoga tamburaškog orkestra Proljetne baranjske rapsodije kojim ravna maestro Alan Bjelinski. U toj su suradnji realizirani koncerti u Belom Manastiru, Mohaču, Osijeku, Mostaru i Međugorju. No ono što je potrebno posebno naglasiti jesu upravo cjelovečernji samostalni koncerti koje je Tamburaški ansambl održao u ovome četverogodišnjem razdoblju u Županji, Belom Manastiru, Vinkovcima, Vukovaru, Međugorju i Osijeku.

 

Plakat za koncert Tamburaškog orkestra u Međugorju, izvor: PromoPlakat za koncert Tamburaškog orkestra u Međugorju, izvor: Promo

U radu se Tamburaškog ansambla poseban naglasak stavlja na oblikovanje umjetnički relevantnih programa koji su s jedne strane poticajni za izvođače, a s druge šalju konkretnu umjetničku glazbenu poruku publici. Posebnost rada u ovakvoj vrsti ansambla kroz ove se godine očitovala i očituje upravo u pozitivnom ozračju koje se stvara i oblikuje prilikom realizacije svih aktivnosti tijekom akademske godine. U takvoj atmosferi studenti na aktivan način, u slobodnom vremenu nakon obvezne nastave, dodatno stječu i proširuju svoja postojeća znanja i vještine koja će u budućnosti u potpunosti moći primijeniti u vlastitome glazbeno-pedagoškom radu. Pri tome se misli na dodatno upoznavanje relevantne umjetničke literature, stilskih karakteristika, raznih metodičkih pristupa radu s ansamblom koji se mogu primjenjivati i na drugim vrstama ansambala, rad na vlastitim izvođačkim kompetencijama kao i na izvođačku praksu koja se ostvaruje realizacijom koncertnih programa. Osim toga važna je i ona neformalna poruka koju studenti mogu iščitati, a važna je za buduće glazbene pedagoge. To je iskreni umjetnički, pedagoški i kreativni zanos kojim se realiziraju sve aktivnosti i gdje se u potpunosti uvažavaju stavovi i mišljenja, potiče vlastita studentska kreativnost, zajedništvo i međusobno uvažavanje, a sve s ciljem dodatne motivacije za budući vlastiti pedagoški rad studenata u kojem će upravo oni biti pokretači i moderatori svojih ideja i aktivnosti.

 

Sudjelujući u Tamburaškom ansamblu, studenti se višestruko profesionalno obogaćuju - ne samo da napreduju kao izvođači nego se i u svakome pogledu pripremaju za budući rad u obrazovanju. Ova fakultativna aktivnost može poslužiti kao poticaj oblikovanju i drugih kreativnih izvannastavnih sadržaja, ne nužno izvođačkih, na osječkoj i drugim umjetničkim akademijama u cilju aktivnijega uključenja studenata u svakodnevni glazbeni rad visokoga učilišta te u budućnosti raznovrsne glazbene nastave i raznovrsne glazbene aktivnosti koje će suvereno moći realizirati upravo ti budući glazbeni pedagozi.