• image

Saša Došen

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nešto sasvim novo!

 

 Na Umjetničkoj akademiji u Osijeku je u subotu 20. lipnja  2015. godine otvorena 1. godišnja izložba studentskih radova 1.godine, 1. generacije studenata Preddiplomskog sveučilišnog studija kazališno oblikovanje.

Studij kazališno oblikovanje izvodi se pri Samostalnoj katedri za interdisciplinarnost Umjetničke akademije i jedini je studij s područja primijenjene likovne umjetnosti u Hrvatskoj na kojem se obrazuju budući kostimografi, scenografi i lutkarski tehnolozi te omogućuje svojim polaznicima stjecanje temeljnih relevantnih teorijskih i povijesno-umjetničkih znanja, kao nužnog preduvjeta za stjecanje praktičnih i stručnih umjetničkih vještina s područja kazališne likovnosti u širem smislu čime se obrazuju za bavljenje individualnim umjetničkim radom na području likovnosti predstavljačkih umjetnosti.

fotografija1Zajednički rad studenata Matija Dijanović, Lorna Kalazić, Tončica Knez, Suzana Šambar, Marija Tea Tolušić, Larisa Vukić, Rahela Šajinović Kolegij: Kreativno promišljanje vizualnog

Struktura polaznika redovitog studija prve generacije Preddiplomskog sveučilišnog studija kazališno oblikovanje u akademskoj godini 2014./2015. poprilično je raznolika te dolaze iz srednjih umjetničkih i primijenjenih škola iz Osijeka i Varaždina, Osječke opće i Virovitičke katoličke gimnazije kao i Srednje ekonomske škole iz Đakova, no ono što ih čini jednakima jest njihov interes i nadarenost za vizualno izražavanje na području primijenjene umjetnosti vezane uz kazališnu likovnost. Polaznici izvanrednog studija Kazališno oblikovanje (prvog izvanrednog studija koji se izvodi na Umjetničkoj akademiji u Osijeku) su studenti koji već aktivno sudjeluju u realizaciji kazališnih predstava kao koreografi i plesni pedagozi, lutkari ili djelatnici tehnike u gradskim i nacionalnim kazališnim kućama, no koji su svoja znanja stečena u praksi željeli usustaviti i proširiti, oblikovno i tehnološki napredovati i dodati svojim postojećim temeljima vizualnog izražavanja u kazališnom mediju kvalitetan teorijski i povijesno-umjetnički okvir i time uvećati područje svojeg umjetničkog djelovanja uz sposobnost funkcionalne artikulacije likovnih rješenja za potrebe izvedbenih umjetnosti.

Na izložbi su predstavljeni radovi redovitih i izvanrednih studenata nastali u okviru umjetničko-praktičnih kolegija Osnove likovne anatomije, Prostorni crtež, Povijest odijevanja i analitičko oblikovanje povijesnih kostima, Kreativno promišljanje vizualnog, Oblikovanje karaktera lutke, Obrada drveta i Računalna radionica - Photoshop koji, uz teorijske povijesno-umjetničke kolegije čine osnovu daljeg proučavanja i konkretnog istraživanja na području scenografije, kostimografije i oblikovanja lutaka i lutkarske tehnologije koje polaznicima Kazališnog oblikovanja predstoji tijekom druge i treće godine studija.

 Kolegij Osnove likovne anatomije koji obrađuje proučavanje i crtanje ljudskog tijela po živom modelu od portreta, figure i akta doista jest područje stjecanja temeljnih praktičnih vještina nužnih za suvislo umjetničko izražavanje na najširem području likovnih umjetnosti. U slučaju studija Kazališno oblikovanje ovaj je kolegij nužna baza za ovladavanje anatomijom ljudskog tijela kao osnovom za izradu kostimografskih skica ali i vještinom neophodnom za promišljanje antropomorfnih formi u okviru lutkarskog kazališnog medija.

Prostorni crtež kolegij je koji osposobljava studente za artikulaciju njihovih idejnih rješenja na području scenografije i oblikovanja trodimenzionalnog prostora te njihovu jasnu prezentaciju u dvije dimenzije kroz niz vježbi realizacijom kojih studenti usvajaju metode projiciranja, konstrukcije prostornih elemenata kroz crtež te razvijaju vještine vizualizacije i predočavanja prostornih elemenata crtačkim tehnikama neophodnim za kvalitetno scenografsko projektiranje.

fotografija9Roccoco: Povijesna replika i moderno uprizorenje
Autor: Marija Tea Tolušić Kolegij: Povijest odijevanja i analitičko oblikovanje povijesnog kostima
Povijest odijevanja i analitičko oblikovanje povijesnih kostima
ključan je kolegij za razumijevanje funkcije kostima u formiranju ukupne vizualnosti izvedbe. Cilj je kolegija osposobiti polaznike za prepoznavanje, razlikovanje i definiranje specifičnosti odijevanja kroz određena povijesna razdoblja. U nastavku svojeg školovanja te posebice izučavanja kostima u okviru izvedbe, studenti će moći upotrijebiti stečena znanja i vještine istraživanja i analize likovnih izvora kao i upotrebu vlastitih izvornih oblikovnih zamisli pri kreiranju i projektiranju kazališnih kostima.

Kreativno promišljanje vizualnog koncipirano je kao kolegij koji stremi razvijanju likovne svijesti polaznika Kazališnog oblikovanja te im pomaže osloboditi se rigidnih okvira šablonskih načina razmišljanja u likovnom stvaranju. Praktični zadaci imaju svrhu provokacije na brzu intelektualnu reakciju vezanu uz likovne probleme, razvijanje kreativnosti i izražajnosti u ograničenom izboru materijala i uporabnih predmeta primjenjivih na medije lutkarstva, scenografije ili kostimografije. Njegujući individualan pristup studentima, program kolegija za cilj ima razvoj samosvijesti i sigurnosti u prezentaciju vlastitih ideja polaznika uz njihovu usmenu artikulaciju i obranu.

Oblikovanje karaktera lutke potiče individualan umjetnički razvoj i osnovni izričaj svakog pojedinog polaznika studija pri čemu kroz niz etida uvodi studente u likovno oblikovanje lutke kroz crtež i plastično oblikovanje, upoznajući ih istovremeno s elementarnim mehanizmima pokretanja i tehnološkim postupcima izrade lutaka kao temeljem za studioznije naukovanje na području oblikovanja i tehnološke realizacije pojedinih tipova lutaka tijekom nastavka studija.

Obrada drveta obrađuje niz tehnoloških postupaka obrade drveta i osposobljava studente za pravilno i sigurno korištenje alatima za obradu drveta. Kroz niz praktičnih zadataka i vježbi studenti su po završetku ovog kolegija osposobljeni za samostalan rad praktičnom primjenom usvojenih znanja kroz individualnu kreativnu realizaciju obrade drveta koja čini nezaobilazan temelj za tehničku i tehnološki kvalitetnu realizaciju lutaka tijekom druge i treće godine studija.

fotografija5Od bajke do skice, od skice do lutke Kralj iz bajke „Tri pera“, braća Grimm Autor: Krešimir Tomac
Kolegij: Oblikovanje karaktera lutke
Računalna radionica - Photoshop
logički nadopunjuje i podupire nastavne sadržaje Prostornog crteža uz koji čini temelj daljeg promišljanja prostora u okviru izvedbene umjetnosti te osposobljava studente za jednostavnije modeliranje 3D objekata u svrhu scenografije i popratnih materijala potrebnih za realizaciju kazališne predstave u virtualnom prostoru.

Tijekom prve godine studija, polaznici Preddiplomskog sveučilišnog studija kazališno oblikovanje stekli su znanja koja se odnose na teorijske i povijesno-umjetničke temelje likovne umjetnosti, kostimografije, scenografije i lutkarstva kao i praktične umjetničke vještine nužne za analitički i studiozan pristup izučavanju i artikulaciji vlastitih likovnih ideja u funkcionalna rješenja na trima područjima kostimografije, scenografije, oblikovanja lutaka i lutkarske tehnologije koje im predstoji tijekom druge i treće godine studija.

Po uspješnom završetku tropredmetnog programa Preddiplomskog sveučilišnog studija kazališno oblikovanje, studenti će se moći informirano opredijeliti i usavršiti u odabranom području kazališne likovnosti na planiranom Diplomskom sveučilišnom studiju kazališno oblikovanje pri Umjetničkoj akademiji u Osijeku, izrada kojeg je već u tijeku, a koji će polaznicima nuditi dalje teorijsko i umjetničko usavršavanje na jednom od tri modula: kostimografija, scenografija te oblikovanje lutaka i lutkarska tehnologija.

Galeriju s izložbe pregledajte klikom na ovaj link.

Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 4.0 međunarodna.