• image

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , mag. mus.

DRŽAVNI STRUČNI SKUP ZA UČITELJE GLAZBENE KULTURE I NASTAVNIKE GLAZBENE UMJETNOSTI U OSIJEKU

 

Suvremena nastava glazbe i glazbene aktivnosti u kurikulumu suvremene škole 

 

Državni stručni skup za učitelje glazbene kulture i nastavnike glazbene umjetnosti okupio je u Osijeku velik broj stručnjaka iz područja glazbenog odgoja i obrazovanja koji su u preko dvadeset izlaganja i interaktivnih radionica raspravljali o aktualnim temama s osobitim naglaskom na suvremenu nastavu glazbe i glazbene aktivnosti u kurikulumu suvremene škole 


U travnju 2017. godine, Umjetnička akademija u Osijeku bila je domaćin Državnog stručnog skupa za učitelje glazbene kulture i nastavnike glazbene umjetnosti pod nazivom Suvremena nastava glazbe i glazbene aktivnosti u kurikulumu suvremene škole. Skup je održan od 18. do 20. travnja, a okupio je preko 200 sudionika iz Republike Hrvatske. Organizaciju potpisuju Agencija za odgoj i obrazovanje te Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, odnosno Odsjek za glazbenu umjetnost Umjetničke akademije. Cjelokupni je program započeo svečanim otvaranjem u Auli Građevinskog fakulteta u sveučilišnom Campusu. Pozdravivši sve prisutne, dekanica Umjetničke akademije prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, kao i viša savjetnica za glazbenu kulturu i glazbenu umjetnost Anita Gergorić, izrazile su zadovoljstvo što je sjedište skupa upravo u Osijeku i što su u Osječko-baranjsku županiju pristigli učitelji i nastavnici iz svih dijelova Hrvatske.

 

Prvi dan – raznolik teorijski program

 

Državni stručni skup za učitelje glazbene kulture i nastavnike glazbene umjetnosti u Osijeku - izlaganja, izvor: PromoDržavni stručni skup za učitelje glazbene kulture i nastavnike glazbene umjetnosti u Osijeku - izlaganja, izvor: Promo

Tijekom tri dana stručnog skupa, sve je okupljene očekivao bogat i raznolik program u obliku izlaganja, radionica i brojnih popratnih sadržaja. Već su prvi dan sudionici imali priliku poslušati šest izlaganja. Anita Gergorić, viša savjetnica, otvorila je prvi blok izlaganja temom Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita iz glazbene kulture i glazbene umjetnosti. U izlaganju je prikazan tijek pripravničkog staža, faze polaganja stručnog ispita te je istaknut značaj i uloga povjerenstva u spomenutom postupku. Uslijedilo je izlaganje dr. sc. Tihane Škojo i dipl. psihologice Marije Kristek, Oblikovanje samodjelotvornosti učitelja izbjegavanjem stresa i samomotiviranjem, kroz koje su autorice prikazale rezultate provedenog istraživanja o uzrocima stresa na učitelje glazbene kulture i glazbene umjetnosti. Inspirativnom su prezentacijom kroz aspekte pozitivne psihologije ukazale na mogućnosti izbjegavanja stresa u svrhu veće djelotvornosti učitelja, ali i povećanja njihove intrinzične motivacije.

 

Doc. dr. sc. Jasna Šulentić Begić prikazala je razmišljanja i rezultate istraživanja različitih autora s obzirom na pitanja što je sposobnost, što je glazbena sposobnost te mogu li se glazbene sposobnosti razviti, a u kontekstu utjecaja naslijeđa, okoline i pravodobnog otkrivanja. Također, istaknula je i neupitnu ulogu učitelja glazbene kulture u razvijanju glazbenih sposobnosti svih učenika te pravodobnom uočavanju glazbeno nadarenih učenika. U nastavku je programa o položaju baletne umjetnosti u nastavi glazbene kulture govorio doc. art. Vuk Ognjenović. Zaključivši kako nedovoljna i nepravovremena educiranost učenika rezultira nepovoljnim položajem baletne umjetnosti u Hrvatskoj, ukazao je na potrebu većeg usmjeravanja pozornosti na upoznavanje baletne, ali i općenito plesne umjetnosti u nastavi glazbe.

 

Završni dio programa bio je u znaku interkulturalizma – dr. sc. Amir Begić održao je predavanje na temu interkulturalne nastave glazbe. U praktičnoj je prezentaciji predložio jedan od mogućih modela provođenja takve nastave, dok je na samom kraju predstavljen projekt Interkulturalne škole u Vukovaru te CD s pjesmama nacionalnih manjina koje žive u Republici Hrvatskoj. O projektu je ispred Nansen dijalog centra govorila Ivana Milas, a prezentacija je upotpunjena prigodnim glazbenim programom u izvedbi solista Dječjeg zbora Osječki zumbići i Dječjeg zbora Brevis koji su snimili nosač zvuka Zavičajna pjesmarica. Nastupe solista na klaviru je pratio Zvonimir Glibušić. Osim izlaganja koja su upotpunila prvi dan stručnog skupa, sudionici su imali priliku nazočiti i večernjem programu u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku gdje se održao Svečani koncert otvorenja 10. EPTA-a, međunarodnog natjecanja za mlade pijaniste.

 

Drugi dan – glazbene radionice

 

Drugi je dan državnog stručnog skupa bio predviđen za radionice – tamburaške, zborske i plesne. Kako izvannastavne aktivnosti čine važan dio kurikuluma suvremene škole i kako su upravo učitelji glazbene kulture i nastavnici glazbene umjetnosti često voditelji raznih ansambala, u dvorani Umjetničke akademije u Radićevoj ulici već se od jutra okupio velik broj zainteresiranih koji su, okruženi kolegama stručnjacima, i sami željeli biti aktivnim sudionicima programa koji je uslijedio. Marko Sesar, asistent na Odsjeku za glazbenu umjetnost Umjetničke akademije u Osijeku, osmislio je radionicu naziva Školski tamburaški ansambl – pozitivno usmjerena i kvalitetna izvannastavna aktivnost. U prvom je dijelu susreta prikazan neposredan rad s tamburaškim ansamblom uključujući sve faze takvog rada – od prvog susreta sve do rada na oblikovanju ujednačenog zvuka ansambla. Drugi je dio radionice obuhvatio prikaz rada na odabranim primjerima i kompozicijama. Sudionici su imali priliku i sami svirati tamburaške instrumente, a po želji i voditi glazbeni pokus tamburaškog ansambla u sastavu studenata studija Glazbena pedagogija Umjetničke akademije u Osijeku, kao i učitelja glazbene kulture i nastavnika glazbene umjetnosti koji su se htjeli priključiti. Radionica je bila korisna svim prisutnima koji su sudjelovanjem u ovom programu stekli ili dodatno usavršili vlastitu tehniku sviranja kao i pedagoške kompetencije iz područja metodike rada s tamburaškim ansamblom.


Zborski nastup na Skupu, izvor: PromoZborski nastup na Skupu, izvor: PromoNastavak je programa bio u znaku vokalne glazbe i zborskog pjevanja. Uslijedila su tri odlično posjećena otvorena pokusa pjevačkih zborova različitog uzrasta. U sklopu prve je radionice demonstriran rad s dječjim pjevačkim zborom mlađeg uzrasta. Riječ je o dječjem zboru Osječki zumbići koji čine učenici od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Kako je zbor u tom periodu bio u pripremi za sudjelovanje na 60. Glazbenim svečanostima hrvatske mladeži u Varaždinu, tijekom glazbenog se pokusa posebna pažnja posvetila obradi, interpretaciji i izvođenju skladbi koje je zbor pripremao za nastup na spomenutom natjecanju, a s osobitim naglaskom na zadanu skladbu Davora Bobića, Bijeli jelen (natjecateljska kategorija A i A1- dječji zborovi mlađe dobi ili udruge).Tijekom radionice dan je i osvrt na organizaciju i oblike rada s dječjim zborom, postavljanje dječjih glasova te izbor i interpretaciju repertoara. Voditeljica radionice, ujedno i voditeljica zbora Osječki zumbići bila je Majda Milinović, a na klaviru je korepetirao Zvonimir Glibušić.

 

U nastavku je slijedio otvoreni pokus s dječjim pjevačkim zborom starijeg uzrasta. Riječ je o učenicima od petog do osmog razreda, članovima Dječjeg zbora Brevis čija je voditeljica Anja Papa, a klavirski suradnik Zvonimir Glibušić. Kao i u radionici koja je prethodila, demonstriran je rad sa zborom sukladno specifičnostima u odnosu na dob pjevača, njihove glazbene sposobnosti te repertoar koji izvode. Dječji se zbor Brevis također pripremao za sudjelovanje na državnom natjecanju u Varaždinu, stoga je za središnji dio pokusa odabrana skladba Ivana Skendera, Dohvati mi tata mjesec, zadana u natjecateljskoj kategoriji B i B1 (dječji zborovi starije dobi osnovne škole ili udruge). Postupke, metode i oblike rada na vokalnoj tehnici i glazbenoj interpretaciji tijekom radionice komentirala je izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj Jerković. Određena im je svrha i cilj te je prisutnim učiteljima omogućeno aktivno sudjelovanje u kreiranju različitih izvedbenih rješenja navedenih skladbi. Tijekom dva otvorena pokusa s pjevačkim zborovima mlađe i starije školske dobi, prezentirane su i različite motivirajuće glazbeno-odgojne aktivnosti koje je moguće primijeniti i tijekom zborskih aktivnosti u općeobrazovnim školama.

 

Plesna radionica - menuet pod vodstvom doc. art. Vuka Ognjenovića, Izvor: PromoPlesna radionica - menuet pod vodstvom doc. art. Vuka Ognjenovića, Izvor: Promo

Kao posljednja u nizu zborskih radionica uslijedila je ona s djevojačkim zborom – otvoreni pokus s Vokalnim ansamblom Brevis pod vodstvom izv. prof. art. dr. sc. Antoanete Radočaj-Jerković i uz klavirskog suradnika Davora Dedića, v. predavača. Tijekom pokusa demonstrirane su tehničke vježbe, vježbe koncentracije, rad na stilski različitom repertoaru te priprema za izvedbu. Prisutni polaznici radionice imali su priliku aktivno sudjelovati u pripremi i izvedbi repertoara, a sve su tri zborske radionice imale odlike kontinuiranog i stručno vođenog glazbenog obrazovanja unutar pjevačkih zborova. Poslijepodnevni je dio drugog dana Državnog stručnog skupa bio predviđen za plesnu radionicu – menuet pod vodstvom doc. art. Vuka Ognjenovića. Sudionici su menuet, kao najpoznatiji barokni ples, ali isto tako i jedan od najizvođenijih glazbenih oblika tog razdoblja, upoznali i u njegovoj plesnoj formi. Tijekom radionice naučeni su osnovni koraci, karakterističan način držanja tijela i ruku, odnos s partnerom, položaj glave, kao i ostale značajne, ali decentne plesne kretnje. Kroz kratku je koreografiju voditelj radionice potaknuo sve sudionike da zaplešu te da unutar nastave glazbene kulture i glazbene umjetnosti primjene naučeno i na zanimljiv način učenicima prezentiraju plesnu formu menueta. Na samom kraju dana, svi su zainteresirani imali priliku posjetiti Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku te pogledati Moje pjesme, moji snovi, mjuzikl koji je 2016. proglašen najboljom predstavom u području operete i mjuzikla.

 

Treći dan – od narodnih pjesama do jazza i mobitela

 

Treći, posljednji dan skupa, održan je na Odsjeku za glazbenu umjetnost Umjetničke akademije u Osijeku. Tijekom cijelog je dana slijedio niz raznovrsnih radionica koje su se odvijale paralelno, a sudionici su se izmjenjivali po sobama prema unaprijed dogovorenom rasporedu. Korelaciju nastave glazbene kulture i nastave geografije prikazala je, kroz radionicu Narodnim pjesmama putujemo Hrvatskom, doc. dr. sc. Jasna Šulentić Begić. Tijekom radionice slušale su se i pjevale hrvatske narodne pjesme te su se upoznala glavna obilježja krajeva iz kojih potječu. Radionica je, kako je već i spomenuto, imala svrhu prikazivanja mogućeg načina organiziranja i provođenja integrirane nastave. Budući da recentna istraživanja karakteriziraju učenika kao aktivnog i konstruktivnog sudionika nastavnog procesa te ističu važnost samoregulacijskog učenja, dr. sc. Tihana Škojo u radionici Poticanje i usmjeravanje interesa za glazbene sadržaje aktivnim, suradničkim učenjem kroz praktičnu je primjenu pojedinih didaktičko-metodičkih strategija iznijela ideje za provođenje inventnije i modernije glazbene nastave, usklađene s potrebama suvremenog učenika i vremena. U radionici su sudjelovali učitelji i studenti glazbene pedagogije.


(Ne)razumijem jazz i Pametnim telefonom do glazbe radionice su koje su izazvale osobit interes sudionika. Pripremio ih je i vodio Davor Dedić, viši predavač. Retrospektivnim je osvrtom ukratko izložio povijest i opće karakteristike jazza, od samog nastanka pa sve do njegova položaja u današnjem vremenu. Za razliku od Sjedinjenih Američkih Država te ostalih zemalja u Europi i svijetu, u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu još uvijek ne postoji jazz program (osim u privatnim školama, seminarima i radionicama), a jazz glazba u općeobrazovnoj je školi nažalost često zapostavljena i marginalizirana. Ova je radionica sudionicima, kao što to i naslov kaže, kroz nekoliko jednostavnih glazbenih primjera – modela, pokušala pomoći u razumijevanju jazza te elemenata koji karakteriziraju taj stil. Izlaganje i radionica Pametnim telefonom do glazbe donijeli su niz opcija uz pomoć kojih putem svog mobilnog uređaja možemo pristupiti velikom broju kvalitetnih i funkcionalnih glazbenih programa – aplikacija. Također, tijekom radionice prezentiran je i način korištenja određenih mobilnih glazbenih aplikacija, a čija bi uporaba ujedno mogla doprinijeti suvremenijoj nastavi glazbe. O definiranju sadržaja i oblika rada s glazbeno darovitim učenicima unutar školskog kurikuluma govorio je Marko Sesar, asistent. Na radionici se također promišljalo o školskom kurikulumu kao dokumentu kojim se definira ukupna učinkovitost škole, proces učenja i poučavanja te kultura škole, a u kojemu bi se trebali regulirati načini praćenja glazbeno darovitih učenika uz stalno osuvremenjivanje sadržaja glazbenog obrazovanja.

 

Uz bogat i raznolik program koji je donio Državni stručni skup za učitelje glazbene kulture i nastavnike glazbene umjetnosti, grad Osijek tri je dana živio u znaku glazbe, posjećen od strane velikog broja stručnjaka iz područja glazbenog odgoja i obrazovanja. Za trajanja je skupa održano preko dvadeset izlaganja i interaktivnih radionica na kojima se raspravljalo o aktualnim temama, a s osobitim naglaskom na, kako je to i naziv skupa suflirao, suvremenu nastavu glazbe i glazbene aktivnosti u kurikulumu suvremene škole. Sudionici skupa, pristigli iz cijele Republike Hrvatske, imali su priliku s Umjetničke akademije ponijeti pregršt novih ideja i motivacije za osuvremenjivanje nastave glazbe koju provode, ali i ostalih glazbenih aktivnosti u kojima sudjeluje velik broj učenika osnovnih i srednjih općeobrazovnih škola. Agencija za odgoj i obrazovanje, koja je u suradnji s Umjetničkom akademijom uspješno organizirala i realizirala ovaj skup, kao i svi predavači i izlagači koji su svojim sudjelovanjem dali osobit doprinos održavanju skupa, pokazali su se kao sjajan tim koji je na temeljima kvalitetnih sadržaja i pozitivne energije svim učiteljima i nastavnicima poslao inspirativnu poruku da ustraju u svom životnom pozivu i radost glazbe prenose na nove naraštaje.