• image

dr. sc. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OSIJEK, 12. I 13. LISTOPADA 2017.

 

Osvrt na Drugi međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti

 

Nakon iznimnog uspjeha Prvog međunarodnog znanstvenog i umjetničkog simpozija, 12. i 13. listopada 2017. godine Drugi je simpozij velikim odazivom umjetnika, znanstvenika, profesora Umjetničkih akademija, učitelja i nastavnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama te djelatnika u kazalištima, muzejima i galerijama ponovno ukazao na potrebu za promicanjem važnosti i značaja pedagogije u umjetnosti

 

Izv. prof. dr. sc. Jelena Cvetković Crvenica izlagala je na temu "Solfeggio na materinjem jeziku", izvor: UAOSIzv. prof. dr. sc. Jelena Cvetković Crvenica izlagala je na temu "Solfeggio na materinjem jeziku", izvor: UAOS

 

Drugi međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij okupio je 137 glazbenih, likovnih, dramskih i plesnih umjetnika, znanstvenika i stručnjaka iz Italije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, koji djeluju u različitim okvirima umjetničkog i odgojno-obrazovnog rada. Uz podršku suorganizatora: Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, Filozofskog fakulteta u Osijeku, Odsjek za pedagogiju te Agencije za odgoj i obrazovanje, Umjetnička je Akademija tijekom dva Simpozijska dana bila mjesto okupljanja eminentnih stručnjaka koji su okupljeni oko teme Simpozija Komunikacija i interakcija umjetnosti i pedagogije iznosili svoja promišljanja i kreativna ostvarenja temeljena na sljedećim tematskim područjima:

 1. Moderni oblici komunikacije u glazbenoj, likovnoj, kazališnoj, plesnoj pedagogiji
 2. Interakcija glazbene, likovne, kazališne, lutkarske, medijske, filmske, plesne, primijenjene umjetnosti i pedagogije
 3. Interdisciplinarna interakcija između umjetničkih područja i pedagogije

Istaknuvši vrijednost i potrebu za kvalitetnom i uspješnom komunikacijom u svim društvenim sferama, inspirativnim je riječima izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj Jerković, predsjednica Organizacijskog odbora Simpozija, otvorila Simpozij. 

Uspješna komunikacija, koja je bila nit vodilja cijelog Simpozija, potvrđena je i kroz partnersku suradnju Umjetničke akademije u Osijeku, Muzeja Slavonije i Muzeja likovnih umjetnosti.


Simpozij su sudjelovanjem uveličali pozvani izlagači: doc. dr. sc. Krešimir Purgar s izlaganjem: Kako gledati slike koje ne znače “ništa”? i izv. prof. dr. sc. Jelena Cvetković Crvenica s izlaganjem na temu: Solfeggio na materinjem jeziku.

 

  Doc. dr. sc. Krešimir Purgar izlagao je na temu "Kako gledati slike koje ne znače 'ništa'?", foto: UAOSDoc. dr. sc. Krešimir Purgar izlagao je na temu "Kako gledati slike koje ne znače 'ništa'?", foto: UAOS  U umjetničkom dijelu Simpozija nastupila je i Veronika Hardy, izvor: UAOSU umjetničkom dijelu Simpozija nastupila je i Veronika Hardy, izvor: UAOS  Plakati 2. simpozija, izvor: UAOSPlakati 2. simpozija, izvor: UAOS


Umjetnička i znanstvena promišljanja, te iskustva iz praktičnog umjetničkog rada su kroz usmena izlaganja, radionice i poster-prikaze izložili sljedeći učesnici:

 • Alpeza, J.: Motivacija – pokretač kreativnosti kroz medije
 • Alviž, J., Kovačić, J.: Dramsko izražavanje u srednjoškolskoj nastavi likovne umjetnosti: mogućnosti primjene i prijedlozi metodičko-didaktičkih vježbi
 • Barić, Z.: Nastavna komunikacija na satu glazbene kulture
 • Begić, A., Šulentić Begić, J.: Interkulturalnost u sadržajima kolegija na studijima glazbene pedagogije
 • Beraković, T., Jokić, M.: Prikaz likovnosti kroz multifunkcionalnost aktivnosti u vrtiću
 • Bračun, J., Loher, I.: Novi oblici komunikacije umjetnosti – uloga kulturne i umjetničke medijacije u cjeloživotnom obrazovanju nastavnika likovne kulture
 • Buljan Legati, I.: Umjetnički konstrukti u vremenu mijena
 • Cikovac, D.: Sud ukusa kao pedagoški fenomen
 • Cvitković, I., Jembri, A.: Olakšavanje procesa prilagodbe kroz umjetničke aktivnosti
 • Delalić Vetengl, K.: Edukacijsko-pedagoški programi u Muzeju likovnih umjetnosti
 • Detling, D.: Nedostaje li tko na slici?
 • Dobrota, S., Sabljić, M.: Glazbene preferencije učenika osnovne škole prema klasičnoj glazbi u parnim i neparnim mjerama
 • Đira, M.: Nastava likovne kulture kao poligon za problematiziranje aktualnih urbanističko-arhitektonskih natječaja u svrhu oblikovanja javnih prostora učenikova lokalnog okruženja
 • Đurđanović, M., Milovanović, M.: Didaktičko oblikovanje nastavnih sadržaja u udžbenicima za klavir
 • Gergorić, A., Sučić, G.: Glazbeni idiomski identiteti kao simboli kulturnih vrijednosti u nastavi glazbe
 • Gortan Carlin, I. P., Ostrugač, K.: Dječji festival u funkciji suvremenog glazbenog obrazovanja
 • Gruić, I., Rimac Jurinović, M.: Dramsko izražavanje i stvaranje/stvaralaštvo i nastava književnosti u osnovnoj školi
 • Ivanešić, M.: Teatar sjena kao mogućnost u pedagoškom radu s različitim klijentima
 • Ivić Hercigonja, V.: Utjecaj projekta „Darujmo djeci kazalište“ na cjeloviti razvoj djeteta predškolske dobi i jačanje profesionalnih kompentencija odgojitelja
 • Ivkov, V.: Hrvatske melodije u „školi za harmoniku“
 • Jukić, J.: Odnos učenika osnovne škole prema zabavnoj glazbi – interes i utjecaji
 • Jurišić, N.: Fontana.
 • Jockov, M.: Novomedijska umetnička praksa u nastavi likovne kulture
 • Krnić, M., Njirić, N.: Utjecaj demografskih čimbenika na razvoj vokalnih sposobnosti djece rane školske dobi
 • Kroflin, L.: Kazališni umjetnici i pedagozi – protivnici ili suradnici? Komunikacija kazališnih umjetnika i pedagoga u hrvatskim lutkarskim kazalištima
 • Kozina, Z., Milinković, D., Marijanović, S.: Interakcija institucija sa svrhom poučavanja likovne umjetnosti – primjeri dobre prakse
 • Marković, V.: Udžbenik za početnu nastavu solfeggia – kreacija i izazov
 • Martinović, B.: Analiza srednjoškolskih udžbenika za likovnu umjetnost – feministička perspektiva
 • Matić, M.: Glazba i životni stilovi adolescenata u slobodnom vremenu
 • Meić, V.: Sinestezija vizualnog i taktilnog podražaja u likovnom izražavanju
 • Miklenić, N.: Međunarodna likovna kolonija za učenike u Istri
 • Milinović, M.: Prisutnost glazbe na društvenim mrežama među osječkim gimnazijalcima
 • Milovanović, M., Đurđanović, M. : Didaktičko oblikovanje nastavnih sadržaja u udžbenicima za klavir
 • Nikolić, L.: Status glazbenih sposobnosti studenata učiteljskoga studija
 • Nikolić, R.: Utjecaj novomedijske okoline na kreativnost učenika u nastavi likovne kulture od 5. do 8. razreda
 • Nestić, J.: Učenje i poučavanje u okvirima interdisciplinarnoga pristupa nastavi likovne umjetnosti
 • Novak, M.: Elementi i kriteriji vrednovanja glazbene izvedbe
 • Orbanić, P., Plečko, M.: Osnovna škola za vizualnu umjetnost
 • Peranić, Z., Car, S., Premate, T.: Zastupljenost kulturne kompetencije u prijedlogu Cjelovite kurikularne reforme
 • Petrovski, S.: Klasični balet kao izazov u nastavi suvremenog plesa
 • Pranjić, T.: Emocije i doživljaji u nastavi likovne kulture
 • Radočaj Jerković, A.: Oblici i stilovi komuniciranja dirigenta s pjevačkim zborom
 • Sabolić, M., Leiner, V.: Pedagogija i likovna umjetnost u muzeju: primjeri iz Muzeja grada Zagreba
 • Samardžić, D.: Kriza umjetničkog odgoja u eri STEM-revolucije
 • Skender, L.: Poticanje kreativnog mišljenja i izražavanja u nastavi likovne umjetnosti
 • Solomun, P.: Uloga pedagoga u studentskoj filmskoj produkciji na umjetničkim akademijama u Bosni i Hercegovini
 • Škojo, T., Jukić, R.: Utjecaj verbalne i neverbalne dimenzije nastavne komunikacije na sklonost prema pojedinom nastavnom predmetu
 • Šulentić Begić, J., Begić, A.: Stjecanje metodičke kompetencije studenata glazbene pedagogije
 • Tonković Dolenčić, A.: Školsko gradivo u lutkarskoj predstavi
 • Trevisan, T.: Pozitivan utjecaj internacionalizma u glazbi kao interakcijsko oruđe Erasmus-mobilnosti
 • Valjalo Kaporelo, J.: Skladateljski opus talijanskoga glazbenika Domenica Antoniettija (oko 1750. – poslije 1802.) u Glazbenom arhivu Franjevačkog samostana Male braće u Dubrovniku: pedagoška vrijednost i modaliteti primjene u vertikali glazbenog obrazovanja Vidicki, E.: Didaktički melodijski primeri u nastavi solfeđa u funkciji kvalitetne umetničke interpretacije / Didactic Melodic Exercises in Solfeggio Teaching in the Function of Quality Artistic Interpretation
 • Vitkay Kucsera, A.: Interaktivni pristup pozorišne i plesne umetnosti u nastavi tehnike glasa
 • Vuk, S.: Umjetnički projekt „Koju igru igraš?“
 • Vukojević, Z.: Procjene učitelja primarnog obrazovanja o kompetencijama i preprekama pri izvođenju dramskih postupaka u nastavi Hrvatskoga jezika
 • Zorić, M.: Aktivno učenje u prostoru muzeja
 • Žavbi Milojević, N.: Oblikovanje stručnih tekstova u visokoškolskom obrazovanju umjetnika (područje kazališta i filma)

Simpozij je uz razmjenu izvrsnih umjetničkih i znanstvenih ideja i iskustava ostvario i poticajno, prijateljsko ozračje koje će biti vrijedna platforma za organizaciju i realizaciju Trećeg Međunarodnog znanstvenog i umjetničkog simpozija o pedagogiji u umjetnosti.

 

U umjetničkom dijelu nastupili su studenti glume i lutkarstva Gordan Marijanović i Anna Jurković, foto: UAOSU umjetničkom dijelu nastupili su studenti glume i lutkarstva Gordan Marijanović i Anna Jurković, foto: UAOS  Radionica u sklopu Simpozija, foto: UAOSRadionica u sklopu Simpozija, foto: UAOS  Radionica u sklopu Simpozija, foto: UOASRadionica u sklopu Simpozija, foto: UOAS