Grafičke mape

Krunoslav Dundović; Anđelko Mrkonjić. Alta bez mira: grafičko-pjesnička mapa

Autori: grafike : Krunoslav Dundović;

pjesme: Anđelko Mrkonjić

Naslov: Alta bez mira : grafičko-pjesnička mapa = graphic-poetry map

Urednik: Stanislav Marijanović

Predgovor: Tonko Maroević
Impresum: Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera; Umjetnička akademija u Osijeku; Odjel za kulturologiju, 2017.
Naklada 30 primjeraka