/ Ured za znanost, umjetnost, programe,
projekte EU i međuinstitucijsku suradnju
Slider

/ Obavijesti

Javni poziv za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske koji će se provoditi u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova i diplomatsko-konzularnih predstavništava RH u svijetu

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova sukladno Odluci o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske koji…

1 2 5

/ EU projekti

/ Ostali međunarodni projekti

/ Sveučilišni (UNIOS) projekti

/ Ostali nacionalni projekti

mr.sc. Antonija Matić
Voditeljica ureda

e-mail: amatic@uaos.hr
Telefon: 031-253-346

Kristina Vinković, mag.cult
Stručni referent za projekte:

e-mail: kziljak@unios.hr
Telefon: 031-253-346