/ Kontakti

Radno vrijeme Akademije:

ponedjeljak - petak od 7:00 do 20:00 sati

---

Ured dekanice:
031 / 253 - 333
aukos@aukos.hr

Dekanica: 

prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić

hst@aukos.hr,  telefon: 031/253-333

----

Prodekani: 

Prodekanica za nastavu i studente: 

prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković

antoaneta.radocaj-jerkovic@aukos.hr telefon: +385 98 776 736

Prodekanica za umjetnost, kvalitetu i strategiju:

prof. art. dr. sc. Saša Došen

sasa.dosen@aukos.hr telefon: +385 99 4897 016

Prodekanica za znanost i projekte:

izv. prof. dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak

jnajcersabljak@aukos.hr  telefon: 099 3932 821

Prodekan za studijske programe:

izv. prof. dr. sc. Alen Biskupović

alen.biskupovic@aukos.hr telefon: 091 5133 772

Prodekanica za razvoj održivosti u umjetnosti i kulturi: 

izv. prof. dr. sc. Tatjana Ileš

tatjana.iles@aukos.hr telefon: 095 4 300 301

----

Ured za studente:
Kampus 031 / 253 - 300; 253 - 301

Tvrđa 031/ 224 - 288

Radno vrijeme Ureda za studente za rad sa strankama:

ponedjeljak - petak od 8:00 do 13:00 sati

srijeda - od 8:00 do 17:00 sati

----

Tajnik:

dr. sc. Tomislav Dagen

tomislav.dagen@aukos.hr telefon: 031 / 253 - 309

Pomoćnik tajnika:

Damir Ferenčak, dipl. iur., univ. spec. publ. admin.

damir.ferencak@aukos.hr  telefon: 031 / 253 - 348

Ured za upravljanje ljudskim resursima:

Voditeljica Ureda za upravljanje ljudskim resursima

Nelica Špoljarić

031 / 253 - 348

Radno vrijeme Tajništva:

ponedjeljak - petak od 9:00 do 14:00 sati

----

Računovodstvo:
031 / 253 - 306

Radno vrijeme Računovodstva - blagajne:

ponedjeljak - petak od 8:00 do 14:00 sati

----

Knjižnica:
099/2316940

knjiznica@aukos.hr

Radno vrijeme Knjižnice:

ponedjeljak - četvrtak od 8:00 do 19:00 sati
petak od 8:oo do 18:00 sati

----

Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja:
031 / 253-349

Maša Nikolić, mag. cult., stručna suradnicu za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

mnikolic@aukos.hr

----

Ured za znanost, umjetnost, projekte i programe EU i međuinstitucijsku suradnju:
031 / 253 - 346
amatic@aukos.hr

----

Ured za poslovne odnose i nabavu:
031 / 253 - 346
larisa.miskic@aukos.hr

----

Ured za informatičke poslove:
031 / 253 - 304

luka.cvenic@aukos.hr

----

ERASMUS+
031 / 224 - 204

Erasmus koordinatorica na Akademiji za umjetnost i kulturu:

Izv. prof. dr. sc. Katarina Žeravica 

e-mail: kzeravica@aukos.hr

Članovi Erasmus tima na Akademiji za umjetnost i kulturu

 

Akademija za umjetnost i kulturu

Ulica kralja Petra Svačića 1f, 31000 Osijek

Faks // 031 / 253 - 353

e - mail // aukos@aukos.hr

IBAN // HR7323600001102689236

OIB // 60277424315