/ Kontakti

Radno vrijeme Akademije:
ponedjeljak - petak od 7:00 do 21:00 sat
----

Radno vrijeme Referade za rad sa studentima:
ponedjeljak - petak od 8:00 do 13:00 sati
----

Radno vrijeme Tajništva:
ponedjeljak - petak od 9:00 do 14:00 sati
----

Radno vrijeme Računovodstva - blagajne:
ponedjeljak - petak od 8:00 do 14:00 sati

----

Radno vrijeme Knjižnice:
ponedjeljak - četvrtak od 8:00 do 19:00 sati
petak od 8:oo do 18:00 sati

----

Ured dekanice:
031 / 253 - 333
aukos@aukos.hr
----

Tajnik:
031 / 253 - 309
tomislav.dagen@aukos.hr
----

Računovodstvo:
031 / 253 - 306
----

Ured za upravljanje ljudskim resursima:
031 / 253 - 348

----

ERASMUS+
031 / 224 - 204
buljubasic.unios@gmail.com
tihana.skojo@aukos.hr
mmatok6@gmail.com
jhorvat@aukos.hr

----

Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja:
031 / 224 - 245
ines.sobota@aukos.hr

----

Ured za studente:
Campus 031 / 253 - 300; 253 - 301
Tvrđa 031/ 224 - 288

----

Knjižnica:
031 / 224 - 299
knjiznica@aukos.hr

----

Ured za znanost, umjetnost, projekte i programe EU i međuinstitucijsku suradnju:
031 / 253 - 346
amatic@aukos.hr

----

Ured za poslovne odnose i nabavu:
031 / 253 - 346
larisa.miskic@aukos.hr

----

Ured za informatičke poslove:
031 / 253 - 304

----

Faks // 031 / 253 - 353

e - mail // aukos@aukos.hr

IBAN // HR7323600001102689236

OIB // 60277424315