/ Studentski mentori savjetnici

ODSJEK ZA GLAZBENU UMJETNOST


Preddiplomski studij

Glazbena pedagogija

1. godina studija Majda Milinović ass., KONZULTACIJE: ponedjeljak od 13-14 sati, kabinet 35

2. godina studija Marko Sesar, umj. sur., KONZULTACIJE: ponedjeljkom od 10 h, kabinet 22

3. godina studija mr. sc. Zdravko Drenjančević, pred., KONZULTACIJE: ponedjeljkom od 13 sati, kabinet 32​

4. godina studija Mirna Sabljar, pred., KONZULTACIJE: utorkom od 16 sati, kabinet 32

 

Diplomski studij

Glazbena pedagogija

1. godina studija dr. sc. Tihana Škojo, poslijedoktorand, KONZULTACIJE: srijedom , od 13,30 -14,30 h, soba br. 35

 

Preddiplomski studij i Diplomski studij

Klavir

Sve studijske godine  izv. prof. art. Konstantin Krasnitski, KONZULTACIJE: srijedom od 17-18h, soba​ br. 27​

 

Preddiplomski studij i Diplomski studij 

Pjevanje

Sve studijske godina izv. prof. art. dr. sc. Berislav Jerković, KONZULTACIJE: ponedjeljkom 18​h, soba br. 22

 

ODSJEK ZA KAZALIŠNU UMJETNOST


Preddiplomski studij

Gluma i lutkarstvo

1. godina studija Nenad Pavlović,​umj. sur​.​, KONZULTACIJE: srijedom u 18,  sati, dnevni boravak

2. godina studija Selena Andrić, ​umj. sur​., KONZULTACIJE: utorkom 14-15,dnevni boravak

3. godina studija Igor Tretinjak​, ass., KONZULTACIJE: četvrtkom 12-13, A​ristotelica

 

Diplomski studij

Kazališna umjetnost, smjer gluma i lutkarstvo

1. godina studija Domagoj Mrkonjić, umj. sur​., KONZULTACIJE: četvrtkom 13-15, dnevni boravak

2. godina studija Katica Šubarić​, umj​. sur.​, KONZULTACIJE: četvrtkom 15 sati, dnevni boravak

 

ODSJEK ZA LIKOVNU UMJETNOST


Preddiplomski studij

Likovna kultura

1. godina studija Igor Loinjak, ass., KONZULTACIJE: petkom, 12:30 - 14:00

2. godina studija Miran Blažek, ass., KONZULTACIJE: ponedjeljkom, 12:00 - 13:00

3. godina studija doc. dr. art. Ines Matijević, KONZULTACIJE: utorkom, 15:00 - 16:00

 

Diplomski studij

Likovna kultura

1. godina studija Ana Petrović, ass., KONZULTACIJE: ponedjeljkom 13​:​00 h - 14:​00 h

2. godina studija doc. art. Zlat​ko Kozina, KONZULTACIJE: četvrtkom ​14​:00 h - 15​:00 h

 

Ilustracija

1. godina studija Miran Blažek, ass. KONZULTACIJE: ponedjeljkom, 12:00 - 13:00

 

ODSJEK ZA PRIMIJENJENU UMJETNOST


Preddiplomski studij

Kazališno oblikovanje

1. godina studija Ivana Živković, ass. KONZULTACIJE: petkom, 13—14 h / kabinet, zgrada kiparstva

3. godina studija doc. dr. sc. Katarina Žeravica, KONZULTACIJE: ponedjeljkom, 10—11 h (ili prema prethodnom dogovoru putem e-maila), kabinet 27, likovna zgrada

 

Diplomski studij

Oblikovanje i tehnologija lutke (jednopredmetni i dvopredmetni)

1. godina doc. ArtD. Ria Trdin, KONZULTACIJE: utorkom, 13—14 h, kabinet, zgrada kiparstva

 

Scenografija (jednopredmetni i dvopredmetni) 

1. godina Sheron Pimpi-Steiner, ass., KONZULTACIJE: petkom, 12—13 h / kabinet, zgrada kiparstva

 

ODSJEK ZA NOVU GLAZBU


Preddiplomski studij

Kompozicija s teorijom muzike  – smjer Kompozicija i smjer Teorija muzike 

1. godina red. prof. art. Sanda  Majurec  KONZULTACIJE: četvrtkom u A tjednu u 11:30 ili prema dogovoru na sanda.majurec@uaos.hr

Žičani instrumenti – smjer Gitara i smjer Tambura

1. godina Oliver Oliver, v.  pred. KONZULTACIJE: srijedom u 18 uz najavu ili prema dogovoru na oliver.oliver@ymail.com

Diplomski studij

Tamburaško umijeće

1. godina doc. art. Mia Elezović KONZULTACIJE: srijedom u A tjednu u 11 uz najavu ili prema dogovoru na miaelezovic@gmail.com