/ Ordinances

 

 

 

/ Promotion

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine 106-2006)

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine 122-2017)

Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja

Pravila o provedbi postupka reizbora nastavnika i suradnika na znanstveno-umjetničko-nastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima

Pravilnik o provedbi postupka izbora-reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta

Pravilnik o uvjetima izbora u umjetničko-nastavna zvanja

Pravilnik o uvjetima izbora u znanstvena zvanja 2017

Pravilnik o uvjetima izbora u znanstvena zvanja

Ordinance on Evaluation of Assistants Postdoctoral Fellows and Mentors Performance

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama