/ Erasmus

Jedan od ciljeva Bolonjske deklaracije je promicanje mobilnosti i prevladavanje zapreka slobodnom kretanju studenata, ne nastavnoga osoblja, nastavnika i istraživača. Erasmus+ mobilnost vodeći je program obrazovanja i osposobljavanja u EU.

Koordinatori na Akademiji:

  • Doc. dr. sc. Iva Buljubašić – glavna ERASMUS koordinatorica
  • Mario Matoković, asistent, koordinator
  • Dr. sc. Tihana Škojo, poslijedoktorandica, koordinatorica
  • Josip Horvat, mag. oec., stručni suradnik u Uredu za studente, koordinator

Popis institucija za koje studenti mogu prijaviti Erasmus (izvor: www.unios.hr):

/ Obavijesti