Pravo na pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku zajamčeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima.

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili, u slučaju nekorištenja obrasca, naglasiti da se informacija traži sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku može se podnijeti:

  •  pisanim putem na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Službenik za informiranje, Kralja Petra Svačića 1/F, 31000 Osijek ili osobno na urudžbeni zapisnik radnim danom od 8.00 do 12.00 sati
  •  elektroničkom poštom na adresu: tomislav.dagen@uaos.hr
    (Napomena: putem navedene adrese isključivo se zaprimaju zahtjevi s pozivom na Zakon o pravu o pravu na pristup informacijama)
  •  faksom na broj: 031 253 353
  •  telefonom na broj: 031 253 309

Službenik za informiranje: Tomislav Dagen, dipl. iur.

Da bi bio valjan, Zahtjev za pristup informacijama, obavezno mora sadržavati:

  •  naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  •  podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  •  ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
  •  tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14. i 15/14.).

izvjesce_2018

sluzbenik za informiranje

Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

Zahtjev-za-pristup-informacijama