Popularno-znanstvena predavanja – kalendar predavanja

Posted on Posted in Znanost / istraživanja / centri

Kalendar popularno-znanstvenih predavanja u okviru projekta Popularizacije znanosti

8. 11. 2022.

dr. sc. Jaka Primorac, viša znanstvena suradnica, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb

Kultura kao četvrti stup održivog razvoja? Principi, politike i prakse

20. 12. 2022.

prof. dr. sc. Dragan Damjanović, Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet Zagreb

Hrvatska zaklada za znanost i projekti:

Umjetnost i politika / Umjetnost i država (prijava, odobrenje, provedba, rezultati)

17. 1. 2023.

izv. prof. dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak, Odsjek za vizualnu i medijsku umjetnost,

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Silvija Lučevnjak, prof. kom. knjiž. i pov. umj., dipl. knjiž., Zavičajni muzej Našice

Istraživanje provenijencije umjetnina plemićkih zbirki istočne Hrvatske – suradnja na projektu Hrvatske zaklade za znanost

31. 1. 2023.

doc. dr. sc. Sonja Novak, Odsjek za germanistiku, Filozofski fakultet Osijek

Istraživački projekt HRZZ:

Analiza sustava u krizi i nove svijesti u književnosti 21. stoljeća: od ideje do provedbe

28. 2. 2023.

doc. dr. sc. Mirela Holy, pročelnica Cyber komunikacije i znanost o mreži, Sveučilište Vern, Zagreb

Održiva tranzicija i cirkularna ekonomija

28. 3. 2023.

doc. dr. sc. Katarina Žeravica, Odsjek za kreativne tehnologije, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Znanstvena suradnja u okviru Erasmus+ mobilnosti

25. 4. 2023.

Marta Radoš, viša knjižničarka, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Digitalno u humanistici i društvenim znanostima – od baza podataka do istraživačkih podataka

23. 5. 2023.

izv. prof. dr. sc. Dubravka Klasiček, Katedra građanskopravne i obiteljsko-pravne znanosti, Pravni fakultet Osijek

Etička načela: plagiranje i kršenje prava intelektualnog vlasništva

 

Popularno-znanstvena predavanja – program 

 

Podijeli...