Slider

/ Umjetnost / strateške smjernice

Temeljna strateška smjernica razvoja umjetničkog obrazovanja i umjetničkih praksi Akademije te nastojanje svih nastavnika jest realiziranje kvalitetnih nastavnih sadržaja koji će studentima umjetničkih studija omogućiti razvijanje osobnih kreativnih potencijala i kritičkog razmišljanja, kao i sposobnosti primjene stečenih praktičnih i podupirućih teorijskih znanja s posebnim naglaskom na razvijanje vlastitog umjetničkog izričaja.

Na Akademiji se izvode nastavni sadržaji te realiziraju projekti s umjetničkih područja kiparstva, slikarstva, grafike, ilustracije i stripa, fotografije, multimedije, zatim solo pjevanja, instrumentalnih studija, kompozicije, lutkarske režije, glume i lutkarstva te scenografije, kostimografije i oblikovanja i tehnologije lutaka namijenjenih kazalištu, film i multimediji. U skladu s time, umjetnička je produkcija Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku bogata i raznovrsna. Uz redovitu nastavu iz širokog spektra umjetničkih područja, studenti, pod mentorstvom svojih nastavnika, realiziraju umjetničke programe koji obuhvaćaju izvedbenu umjetnost od glazbenih, glazbeno-scenskih ili kazališnih događanja namijenjenih najširoj publici, preko izlagačke djelatnosti do realizacije projekata s područja filma, videa i novih medija.

Akademije njeguje posebnosti svojeg neposrednog kulturnog i društvenog okruženja, pri čemu teži uspostavljanju dijaloga lokalnog i globalnog na razini razvijanja i realizacije umjetničkih studija i kulturne produkcije. Popularizacija umjetničkog stvaralaštva kroz razvoj i širenje publike u kulturi jednan je od prioriteta kulturne politike u čitavoj Europi. Društveno odgovorno ponašanje, suradnja sa zajednicom i razvoj održivosti u umjetnosti i kulturi bitne su smjernice pri kreiranju i provedbi strateških ciljeva Akademije. Umjetnička produkcija Akademije nerijetko iskoračuje iz konvencionalnih galerijskih, koncertnih ili kazališnih prostora, izlazeći u javne prostore grada. Time se ostvaruje cilj neposredne dvosmjerne komunikacije s najširom publikom, uključivanjem djece, mladih, roditelja, prosvjetnih djelatnika i osoba treće životne dobi u sukreiranje kulturnih događanja, čime se aktivno doprinosi tome da se naselja (lokalna zajednica) umjetničkim i kulturnim praksama učini inkluzivnim.

Strateški razvoj Akademije obuhvaća ciljeve i zadatke stvaranja partnerstava u svrhu realizacije umjetničkih projekata, poticanje i podršku umjetničkog rada i umjetničke izvrsnosti nastavnika u svrhu profesionalnog razvoja te suradnju nastavnika i studenta pri realizaciji umjetničkih projekata u svrhu unaprjeđenja nastavnih procesa, iskustvenog učenja u suradnji s realnim sektorom u svrhu usvajanja praktičnih umjetničkih i organizacijskih vještina te maksimalnog ostvarivanja ishoda učenja pojedinih studija što završene studente Akademije čini konkurentnim na suvremenom tržištu rada. Akademija, u kontekstu sadašnjeg trenutka i tijekova europskih i svjetskih umjetničkih praksi, održava posebnosti klasičnih i tradicijskih te razvija suvremene umjetničke forme. Umjetničko istraživanje, eksperiment i iznalaženje novih oblika dvosmjerne komunikacije između umjetničkog djela i publike bitni su zadaci za ostvarivanje cilja sustavnog razvoja umjetničkih praksi u okviru obrazovnih procesa i realizacije kulturnih projekata.

Umjetničko stvaralaštvo na Akademiji oblikovano je zbirom stvaralačke energije i osobnih pečata naših studenata i nastavnika koji, u kontinuiranim nastojanjima za postizanje izvrsnosti na svim područjima svojeg djelovanja, pomiču granice umjetničkog izričaja kroz studiozno i zaigrano istraživanje, njegovanje zanatske odličnosti, oslanjanje na tradiciju uz praćenje suvremenih umjetničkih tijekova te posvećenost svojem odabranom pozivu.