Slider

/ Umjetnički i intermedijalni projekti

Na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku kontinuirano se realiziraju brojni umjetnički projekti u sklopu kojih se široj javnosti predstavlja umjetnička produkcija naših studenata. Svrha je projekata, također, povezivanje mladih umjetnika, kreativna razmjena ideja i iskustava, zajedničko istraživanje te obogaćivanje i proširivanje ishoda učenja ostvarenih u okviru redovite nastave kroz radionice i projektne aktivnosti pri realizaciji umjetničkih djela s područja glazbe, vizualne umjetnosti, izvedbe u širem smislu do eksperimentalnih umjetničkih formi — pod mentorstvom hrvatskih i inozemnih nastavnika i vrhunskih umjetnika.

Slider