/ Zakoni i pravilnici

Strategija znanstveno-istraživačkog rada Akademije 2023. - 2030.

Strategija razvoja Akademije 2018. - 2022.

 

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine 122-2017)

 

Pravilnik o izdavackoj djelatnosti AUKOS

Pravilnik o poticanju i nagrađivanju izvrsnosti nastavnika

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika

Pravilnik o uvjetima izbora u znanstvena zvanja 2017

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja 2019

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja 2021

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja 2022.

Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedokotranada i mentora

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama 2022.

Reizbor nastavnika

 

Uputa za znanstvenike prilikom odlaska u inozemstvo

 

Zakon o radu

Izmjene i dopune Zakona o radu NN 151/2022   

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti