Ravnopravno

Popularizacija znanosti: doc.dr.sc. Mirela Holy – Održiva tranzicija i cirkularna ekonomija

Predavanje Održiva tranzicija i cirkularna ekonomija doc. dr. sc. Mirele Holy, Cyber komunikacije i znanost o mreži, Sveučilište Vern, Zagreb

Utorak, 28. veljače 2023., 13 sati
Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
Trg Sv. Trojstva 3, Salon 33 (prvi kat)

ScArtLab-Plakat-2023_02_28

Doc.dr.sc. Mirela Holy rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu te Školu primijenjenih umjetnosti. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na katedrama za etnologiju i komparativnu književnost. Bila je saborska zastupnica, ministrica zaštite okoliša i prirode, izvršna direktorica i voditeljica projekata u agenciji za odnose s javnošću Maksima komunikacije, stručna suradnica u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, šefica Kabineta ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja i voditeljica manifestacija u
Narodnom sveučilištu Dubrava. Od lipnja 2016. zaposlena je na Sveučilištu VERN’ kao pročelnica tri specijalistička diplomska studija: Upravljanje poslovnim komunikacijama, Upravljanje ljudskim potencijalima i Menadžment održivog razvoja turizma te preddiplomskog studija Cyber
komunikacije i znanost o mreži. Mirela Holy je u srpnju 2019. godine izabrana za članicu Odbora misije za adaptaciju klimatskim promjenama i društvenu transformaciju Horizon Europe programa. Članica je Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ), European Public Relations
Education and Research Association (EUPRERA), Hrvatskog društva književnika za mlade i djecu (Klub prvih pisaca) i Hrvatskog društva pisaca (h.d.p.). Autorica je knjiga: Apokalipsa (1991), Mitski aspekti ekofeminizma (2007), Komunikacijske (strategije) magije (2012. – koautorica knjige Sonja Hodak), Vražica nosi Pradu, a bogovi konfekciju (2017) Kraljevstvo Onkraja (2017) te sveučilišnog udžbenika Agencije za odnose s javnošću (2019). Napisala je i dvije eko-slikovnice za djecu: Car Edgar u svijetu energije (2019) i Mila i Zelenvila (2019). Sudjelovala je na mnogim  međunarodnim konferencijama te održala veliki broj pozvanih predavanja na domaćim sveučilištima. Dobitnica je nagrade ‘Miko Tripalo’ za izuzetni doprinos demokratizaciji društva i promociji ljudskih prava za 2012. godinu.

 


Ciklus popularno-znanstvenih predavanja – dr.sc. Jaka Primorac: Kultura kao četvrti stup održivog razvoja? Principi, politike i prakse

Pozivamo vas na 1. predavanje iz Ciklusa popularno-znanstvenih predavanja na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Gostujuća predavačica je dr. sc. Jaka Primorac, viša znanstvena suradnica s Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba, koja će sutra, 8. 11. 2022. u 13 sati na Akademiji, u Salonu 33 (Tvrđa, Trg Sv. Trojstva 3) održati predavanje pod naslovom: KULTURA KAO ČETVRTI STUP ODRŽIVOG RAZVOJA? Principi, politike i prakse.

ScArtLab-plakat

Dr. sc. Jaka Primorac

Zvanje: znanstvena savjetnica
Radno mjesto: viša znanstvena suradnica

Jaka Primorac radi kao znanstvena savjetnica na Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu, Hrvatska. Doktorirala je sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine. Njeni znanstveni interesi presijecaju područja sociologije kulture, sociologije medija i komunikacija te sociologije rada. U svojem se radu bavi odnosom kulture i ekonomije sa posebnim fokusom na pitanja kulturnog i kreativnog rada, te kulturnih i medijskih politika. Sudjelovala je kao voditeljica i suradnica na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima (npr. Jean Monnet projekt CULPOL, projekt ‘Access to Culture. Policy Analysis’ Programa Kultura, COST akcija ‘Dynamics of Virtual Work’, FP7 projekt MEDIADEM Instituta ELIAMEP, te u ekspertizama iz područja kulturnih politika za Europski parlament, Svjetsku banku i dr.). Trenutačno je voditeljica Erasmus+ Jean Monnet projekta ‘Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora – platEU (2020.-2022.) te vanjska suradnica na projektu „Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije (SOCRES)“ koje financira Hrvatska zaklada za znanost. Od 2019.godine do-predsjednica je Hrvatskog sociološkog društva (HSD) čija je članica od 2006., dok je članica Europskog sociološkog društva (ESA) i Međunarodnog sociološkog društva (ISA) od 2012. godine. Objavljuje u međunarodnim i domaćim znanstvenim časopisima kao što su Cultural TrendsInternational Journal for Cultural Policy, Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research (FQS) i dr.