2. Forum Julije Knifer – DIGITALNO DOBA I KRAJ SLIKE

Posted on Posted in Likovni_obavijesti, Obavijesti, Studenti obavijesti

Doktorska škola Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, drugi kat, predavaonica br. 1

 10. studeni 2022. u 10 sati

Organizatori: Doktorska škola Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Centar za umjetnost i znanost LEONARDO Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku

Nakon 1. Foruma Julije Knifer, održanog u studenom 2020. i predavanja vrhunskih svjetskih teoretičara (W.J.T. Mitchell, Emmanuel Alloa, Marco Senaldi) koji su pokušali odgovoriti na pitanje “kako nas se umjetnost tiče?”, i drugo izdanje ove znanstvene škole stavlja u središte interesa globalno relevantne probleme kulture, umjetnosti i društva. Ovoga puta središnja tema organizirana je oko života u doba digitalnih tehnologija kreacije i prezentacije vizualnih iskustava na jednoj strani, statusa slikovne re-prezentacije na drugoj i pojma realizma na trećoj. U predavanjima, okruglom stolu i diskusiji raspravljat će se o našem aktualnom vremenu kao epohi tranzicije iz svijeta slika u svijet virtualnih iskustava, imerzije i paralelnih stvarnosti.

Drugo izdanje znanstvene škole Forum Julije Knifer želi upoznati studente Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera i širu hrvatsku javnost s utjecajem digitalnih tehnologija na vizualne umjetnosti, medije i vizualno-performativne prakse. Također, želimo raspraviti ulogu humanističkog promišljanja svijeta u srazu s digitalnom tehnosferom. Naposljetku, želimo skrenuti pozornost na one aspekte tehnologije koju danas smatramo gotovo prirodnom činjenicom svijeta u kojem živimo, a koji presudno utječu na čovjekovu svakodnevicu. Jesmo li više uopće u stanju razlikovati stvarnost od mašte, fizički svijet od virtualnih prikaza, imerzivne vizualizacije od klasične slike? Nastojimo potražiti odgovore na pitanja koja daleko nadilaze akademske rasprave i tiču se doslovce svakoga od nas, utječu na naš doživljaj svijeta i odgovornosti koju imamo prema njemu i nama samima. Cilj ovogodišnjeg Foruma je pokazati na koji način digitalne tehnologije pridonose kreativnosti u umjetnosti, ali i što uskraćuju tradicionalnoj ulozi ruke i tjelesnog dodira u stvaranju umjetničkih djela. Također, želimo otvoriti međuprostore suradnje starih, novih i najnovijih tehnologija vizualne reprodukcije i zauzeti se za središnju ulogu humanističkog svjetonazora u digitalno doba. Forum Julije Knifer ima osnovni cilj senzibilizirati mladu, prije svega studentsku populaciju na potrebu za razvijanjem vlastitih utemeljenih stavova pri promatranju i tumačenju fenomena vizualne kulture. To znači ukazati na nužnu razliku između kanonski uspostavljenih vrijednosti i onih do kojih svatko od nas dolazi aktiviranjem osobnih, naučenih i usvojenih kritičkih metoda. Suvremene vizualne umjetnosti su oduvijek predstavljale najveći izazov razumijevanju, ali ne zato što bi one same po sebi bile nerazumljive, nego zbog dominacije zastarjelih paradigmi tumačenja. Ovaj projekt je kognitivne i prosvjetiteljske naravi; u neposrednom kontaktu s publikom ekspertni predavači ukazat će na nove načine promatranja, doživljavanja i tumačenja suvremenih vizualnih fenomena.

 

Sudjeluju:

KLAUS SACHS-HOMBACH, Sveučilište u Tübingenu
Realizam i fotografija

Pojam “realizam” treba razumjeti kao krovni pojam: kao semantički vrlo šarolik skupni termin koji je vrlo različito shvaćen u različitim disciplinama, u različitim vremenima i također od strane različitih aktera. Kako bismo pravilno razumjeli što znači ovaj pojam, kao i razlikovali brojne probleme koje on podrazumijeva, u predavanju ću se najprije posvetiti razlaganju mnoštva divergentnih značenja koje pojam realizma može imati. U drugom koraku, detaljnije ću raspravljati o nekim specifičnim problemima fotografskog realizma. Posljednji, treći korak bit će posvećen etičkim implikacijama koje prvenstveno proizlaze iz teze o temeljnoj ambivalentnosti u fotografskoj reprezentaciji.

 

PIETRO CONTE, Sveučilište u Milanu

Neizrezano? Okviri i ikonička razlika u imerzivnim (virtualnim) okruženjima

Brz tempo tehnološkog napretka u proizvodnji imerzivnih digitalnih svjetova često se povezuje s dominantnim narativom prema kojem bi virtualna stvarnost odavala dojam potpune iluzije i apsolutne neposrednosti. To ide ruku pod ruku s tvrdnjom da bi time konačno nestao tradicionalni dispozitiv kadra koji osigurava izoliranost slikovnog svijeta i njegovu odvojenost od promatrača. U ovom predavanju namjeravam dovesti u pitanje cijelu ovu ideju. Nakon što skiciram koncept “neuokvirenosti” pojašnjavajući na što se on odnosi, pokazat ću zašto i u kojem smislu se pojam okvira još uvijek primjenjuje na imerzivne virtualne svjetove i zašto ga treba zadržati kako bismo izbjegli nesporazume u definiranju imerzivnosti.

 

DARIO VUGER, Sveučilište u Osijeku i Ljubljani

Slika kao filozofija i fenomen

Predavanje će istražiti ulogu slike kao pojma u suvremenoj filozofiji. Dok danas govorimo o prijelomnom trenutku tranzicije od bačenosti u materijalni svijet prema uronjenosti u nematerijalni prostor, moramo uzeti u obzir na činjenicu da još uvijek govorimo samo o slikama, o našem pojmovnom razumijevanju svijeta, slike svijeta i spektakla. Kada stvarnu komunikaciju dopunimo “društvenim odnosom posredovanim slikama” smisao slika postaje kompleksniji. Ovu problematiku ćemo istražiti kroz povijesni razvoj upotrebe pojma slike u filozofiji od prve polovice dvadesetog stoljeća do danas te kroz spektakle današnjice. Slika, koju suvremena umjetnost zaobilazi, pronalazi novi život u egzistencijalnoj fenomenologiji i njezinoj radikalnoj potrazi za prevladavanjem filozofije kako bi nas približila idealu propitivanog života, kao i sveobuhvatnoj kritici singularnosti digitalnih fenomena.

 

Voditelj:

KREŠIMIR PURGAR, Sveučilište u Osijeku

 

Podijeli...