prof. dr. sc. Leo Rafolt

Posted on

konzultacije: ponedjeljkom / 12:30 — 13:30 sati
kabinet: broj 41, Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat
kontakt e-mail: lrafolt@gmail.com; lrafolt@aukos.hr,  telefon: 099 37 35 890

Leo Rafolt rođen je 1979. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2003. komparativnu književnost i kroatistiku i doktorirao 2006. s teatrološkom temom. Drugi doktorat završio je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu 2021. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu radio je od 2003. do 2017. Predavao je svjetsku književnost, ranonovovjekovnu književnost i povijest drame i kazališta. Trenutno predaje izvedbene studije, kazališnu teoriju i teorijsku dramaturgiju te transkulturalne studije, kao redoviti profesor, na Akademiji za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, gdje vodi i Centar za interdisciplinarna istraživanja u umjetnosti i znanosti (InterScArt). Kao gostujući predavač boravio je na desetak europskih, američkih i azijskih sveučilišta, u Tokiju, Osaki, Sapporu, Varšavi, Krakovu, Ljubljani, Washingtonu, Oslu i Newcastleu, među inima. U nekoliko navrata usavršavao se na inozemnim sveučilištima i u istraživačkim centrima, ponajviše u Francuskoj, UK, Poljskoj i Japanu. Napisao je više od stotinu članaka za enciklopedijska i leksikonska izdanja. Urednik je nekoliko zbornika radova, suurednik jednog leksikona (Leksikon Marina Držića, 2010), priredio je knjigu Odbrojavanje: antologija suvremene hrvatske drame (2007), uredio knjige Miljenko Majetić, Između Hekube i Rabbija: dramatološki, teatrološki i ini spisi (2017), Public Sphere between Theory, Media, and Artistic Intervention (2019), Joseph Texte, Jean-Jacques Rousseau i ishodišta književnog kozmopolitizma (2019), Jean-Luc, Jeener, Kazalište na samrti (2019), Mika Hannula, Juha Suoranta, Tere Vadén, Umjetničko istraživanje: teorije, metode i prakse (2021), Dubravko Mataković, monografija (s Hrvojem Duvnjakom). Usto, autor je velikog broja znanstvenih radova, eseja, prikaza, kritika, kao i sljedećih knjiga: Melpomenine maske: fenomenologija žanra tragedije u dubrovačkom ranonovovjekovlju (2007), Drugo lice drugosti: književnoantropološke studije (2009), Priučen na tumačenje: deset čitanja (2011), Odbačeni predmet: između filologije i izvedbe (2017), Tijelo kao glagol: japanski budo, transkulturalne tehnike i trening za izvedbu (2019), Virus in fabula (2020), Preskočene niti (2021), Chorégraphie de l’éphémère (2021), Montažstroj’s Emancipatory Performance Politics: Never Mind the Score (2022), Tijelo nacije: uvod u japanski budo (2023) i M/F x Staging an(d) Archive (2023). Za svoj je znanstveni rad dobio Državnu nagradu za znanost (2008), Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2009), Nagradu “Judita” (2009), Nagradu “Zvane Črnja” (2020) i Nagradu AUK (2021).

BIOGRAFIJA

http://www.leorafolt.com/