Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić

Posted on

konzultacije: ponedjeljkom od 17 sati
kabinet: ured dekanice, Kralja Petra Svačića 1/F
kontakt e-pošta: hsablict@aukos.hr,  telefon: 031/253-333

Helena Sablić Tomić rođena je 18. kolovoza 1968. godine u Osijeku gdje je pohađala osnovnu i srednju školu te diplomirala na Pedagoškom fakultetu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu je 1997. godine magistrirala s temom “Kratka priča devedesetih – biblioteka i autori časopisa Quorum”, a 2001. je obranila doktorsku disertaciju naslovljenu “Modeli hrvatske suvremene autobiografske proze”.

Na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku predaje u statusu redovitog profesora u trajnom zvanju kolegije iz područja književnosti i kulture. Dekanica je od 2006. Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Prva je ambasadorica (2018) Deska Kreativna Europa Ministarstva kulture i medija RH.

 Objavila je sljedeće knjige:

 1. „Montaža citatnih atrakcija – u obzoru quorumaške proze“, Matica hrvatska ogranak Osijek, Osijek, 1998.;
 2. „Intimno i javno – ogledi o suvremenoj autobiografskoj prozi“, Naklada Ljevak, Zagreb, 2002.;
 3. „Slavonski tekst hrvatske književnosti“, Matica hrvatska, Zagreb, 2003. (koautorstvo s Goranom Remom);
 4. “Gola u snu-o ženskom književnom identitetu“,  Znanje, Zagreb, 2005.;
 5.  „Dnevnik nevidljivoga – moja godina 2007.“, Naklada Ljevak, Zagreb, 2008. (fotografija Davor Šarić)
 6.   „Hrvatska autobiografska proza“, Naklada Ljevak, Zagreb, 2008.;
 7. „Kortars horvat irodalom-költeszet es rövidtörtenet 1968-tol najpjainking“ (Hrvatska suvremena književnost – pjesništvo i kratka priča od 1968), Jelenkor, Pečuh, 2009.  (koautorstvo s Goranom Remom);
 8. „Bogdan Mesinger – esej“, Oksimoron, Osijek, 2010. (fotografija Davor Šarić)
 9. „Pannonius, Vrančić; pretapanja“, Oksimoron, Osijek, 2010. (fotografija  Davor Šarić)
 10. „Grad koji šarmira“, DHK Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski, Požega, 2011.
 11. „O strasti, čitanju, dokolici“, Naklada Ljevak, Zagreb, 2011.
 12. „Uvod u hrvatsku kratku priču“, Leykam international d. o.o., Zagreb, 2012.
 13. „ЗА СТРАСТИТЕ, ЧИТАЊЕТО, БЕЗДЕЛНИЧЕЊЕТО – oдбрани есеи“ („O strasti, čitanju, dokolici“), Медитеранска Академија „Браќа Миладиновци‘‘, СТРУГА, 2013.
 14. „Meandar – književna panorama Europe“, Mediteranska Akademija, Struga 2013. (koautorstvo s Radomirom Andrićem i Razme Kumbaroskim)
 15. „Vera Erl – prostor i žena“, Oksimoron, Osijek, 2015. (fotografija Davor Šarić)
 16. „Dodir teksta“, MeandarMedia, Zagreb, 2015.
 17. „Skriveno u oku“, Naklada Ljevak, Zagreb, 2015.
 18. „ U osječkom Nutarnjem gradu“, HAZU/UAOS, Osijek, 2017.
 19. „Kroćenje unutarnjeg nemira/Taming of restkessness: I, woman, space“, Akademija za umjetnost i kulturu, Osijek, 2018.
 20. „Kartografija ljubavi – Dunavom“, Naklada Ljevak, Zagreb, 2021.
 21. „ U osječkom Nutarnjem gradu“, drugo prošireno izdanje, HAZU/AUK,  Osijek, 2022.

 Priredila je sljedeće knjige:

 1. „Osječka čitanka – Sretne ulice“, Matica hrvatska ogranak Osijek, Osijek, 2000, (koautorstvo s Goranom Remom)
 2. „Đakovačka čitanka – Puut nebeski“, Matica hrvatska ogranak Đakovo, Đakovo, 2000,  (koautorstvo s Goranom Remom)
 3. „Nebo nad Osijekom – intimistički zapisi“, Matica hrvatska ogranak Osijek, Osijek, 2003.
 4. Franjo pl. Ciraki „Bilježke / Zapisci“, Grad Požega, Ogranak DHK slavonsko-baranjsko- srijemski, Osijek/Požega, 2004.
 5. „Slavonska krv-izbor iz djela Josipa i Ivana Kozarca“, Znanje, Zagreb, 2005;
 6. „Ës a Dräva csak folyot – Szlavöniai horvät rövidtorozak“ (Tekla rijeka Drava- izbor iz kratke priče slavonskog teksta hrvatske književnosti), Jenekor, Pečuh, 2005;
 7. „Šokačka čitanka“, Matica hrvatska ogranak Osijek/Šokačka grana, Osijek, 2007..
 8. Zdenka Marković „Njegov posljednji san – iz ostavštine“, Grad Požega/Ogranak DHK slavonsko-baranjsko-srijemski, Osijek/Požega, 2007.

Napisala je scenarije za sljedeće dokumentarne filmove:

 1. „Irena Vrkljan: samo albumi, knjige i plehnata kutija“
 2. „Božidar Violić: u znaku blizanaca“
 3. „Brane Crlenjak: umjesto fotografija, kotlić“
 4. „Bogdan Mesinger: traganje za obiteljskim vrijednostima“
 5. „Jasna Melvinger: dok se budem dvoumila“
 6. „Igor Mandić: nježno srce i sloboda lajanja“
 7. „Željko Senečić: unutra sam JA“
 8. „Borivoj Dovniković Bordo: e to mi je važno!“
 9. „Marija Sekelez: mi od pljeska živimo“
 10. „Vera Erl: u slavonskom prostoru“
 11. „Tomislav Sabljak: priče i susretanja“
 12. „Dubravka Oraić Tolić: u retrovizoru“
 13. „Andrija Mutnjaković: kuća kao tratinčica“

Dobila je sljedeće nagrade:

 1. „Josip i Ivan Kozarac“ za najbolje znanstveno djelo („Montaža citatnih atrakcija“)
 2. „Fran Galović“ za najbolje djelo zavičajne tematike (u suradnji s Goranom Remom za „Osječku čitanku“)
 3. Pečat grada Osijeka za kulturu.
 4. „Julije Benešić“ za najuspješnije književno-kritičarsko djelo („Gola u snu“).
 5. Godišnja nagrada grada Požege za kulturu.
 6. Zlatna plaketa «Grb Grada Osijeka» za znanost
 7. „Ars longa, vita brevis“ za najbolju prevedenu knjigu eseja u Makedoniji („O strasti, čitanju, dokolici“).
 8. „Akademija Mediterana“ za ukupni stvaralački i književni opus, Struga, Makedonija
 9. „Josip i Ivan Kozarac“, nagrada za knjigu godine („U osječkom Nutarnjem gradu“)
 10. Književna nagrada Stipana Bilića-Prcića, Zaklada HAZU, Zagreb („U osječkom Nutarnjem gradu“)

 

Predsjednica je  Matice hrvatske ogranak Osijek u razdoblju 2003-2007.

U uredništvu časopisa Kolo od 1998-2009.  Članica je Pen-a, DHK i HDP. U uredništvu je časopisa Forum od 2022.

Pisala je književne kritike za Vjesnik (u kolumni Dodir teksta), a piše ih za Hrvatski radio 1. program (emisija Kutiju slova) i za časopis Forum.

BIOGRAFIJA 

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Znalac