MA raspored za 3mj.

U privitku se nalazi raspored za 3 mj. MA 1.god GLUMA 3mj MA 1.god L.ANIMACIJA 3mj MA1.god NEVERBALNI 3mj

MA raspored za 1 mj. 2022-2023

U privitku se nalaze rasporedi za diplomske studije na Odsjeku za Kazališnu umjetnost MA1.god GLUMA 1mj MA2.god GLUMA 1mj MA1.god […]