Inovativne metode poučavanja u umjetničkom području

978-953-8181-43-6 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8181-44-3 (e-knjiga) Nakladnik / Publisher: Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku Sunakladnik / Co-Publisher: Hrvatska akademija […]

Susret mladih autor(ic)a 2022

BIBLIOTEK A ZBORNIČKIH IZDANJA ISBN 978-953-8181-53-5 CIP zapis dostupan je u računalnom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem […]