/ Carnet račun

Naputak o dodjeljivanju AAI@edu.hr elektroničkih identiteta i održavanju imenika AAI@edu.hr elektroničkih identiteta na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku možete preuzeti OVDJE.

Obavijest o privatnosti matične ustanove u sustavu AAI@EduHr možete preuzeti OVDJE.

Kao punopravna članica CARNet mreže Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku svojim studentima, nastavnicima i suradnicima omogućuje otvaranje korisničkih računa za elektroničku poštu, te elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr.

  1. Kako i kada možete otvoriti e-mail i AAI@EduHr račun?

 

Zahtjev za otvaranje računa možete ispuniti, tako da dokument PRISTUPNICA popunite i predate CARNet administratoru.

 

  1. Što je korisnički račun za elektroničku poštu (e-mail račun)?

 

Korisnički račun za elektroničku poštu možete koristiti za slanje i primanje e-mail poruka putem Interneta. CARNet omogućava svim studentima, djelatnicima i suradnicima Fakulteta otvaranje korisničkog računa za elektroničku poštu.

 

  1. Zašto koristiti ovaj račun za e-mail?

 

Račun koji otvorite ovdje na Fakultetu postaje Vaš službeni račun, te Vas u komunikaciji na Internetu predstavlja kao pripadajućeg člana hrvatske akademske zajednice iza kojeg stoji ustanova Akademija za umjetnost i kulturu, čime Vaša komunikacija na Internetu dobiva na težini. Otvaranjem ovog računa dobivate svoju e-mail adresu oblika: ime.prezime@aukos.hr te pripadajuću lozinku (password).

 

  1. Kako koristiti e-mail račun, tj. kako provjeriti svoju el. poštu na Fakultetu?

 

- koristite Webmail! Najjednostavnije (s bilo kojeg računala) je putem Web-a spojiti se na adresu: https://akademik.aukos.hr/mail , upisati login i password, te slijediti upute na ekranu za pisanje novih poruka i čitanje poruka, ili

 

- s pomoću nekog od Windows programa za mail: Outlook ili dr. (u takvim je programima potrebno u postavkama upisati podatke o svom e-mail računu: e-mail adresu, npr. pero.peric@aukos.hr, na pitanje o poslužiteljima (serverima) upisati ove podatke:
Incoming Mail server (POP3) : akademik.aukos.hr
SMTP server: mail.cmu.carnet.hr
Nakon gornjih postavki moguće je čitati i pisati poruke s pomoću nekog Windows programa za mail.

 

  1. Što je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr?

 

AAI@EduHr je sustav elektroničkih identiteta koji omogućuje korisnicima jedinstvenu autentifikaciju i autorizaciju na više CARNet-ovih servisa, te uključenje u EduRoam, tj. korištenje istog računa prilikom boravka na drugim europskim sveučilištima. Više informacija o novoj imeničkoj shemi na CARNet stranicama http://www.aaiedu.hr/ . Neki od CARNet servisa koje možete koristiti putem svog AAI@EduHr identiteta:

- CMU (CARNet Modemski Ulazi) je jednostavno najjeftiniji način pristupa Internetu s kućnih računala! CMU označava sustav pristupa Internetu za Hrvatsku akademsku zajednicu koji omogućava CARNet (Croatian Academic and Research Network) mreža. Pravo korištenja CMU sustava imaju studenti, djelatnici Fakulteta, te drugi suradnici i pridružene članice CARNet-a.
Ako od kuće želite pristupiti Internetu, kao student ili djelatnik Fakulteta imate pravo na korisnički račun za pristup Internetu (AAI@EduHr račun) i mogućnost pristupa od kuće na način da plaćate samo telefonske impulse za vrijeme trajanja Internet veze, i to po povlaštenoj CARNet-ovoj tarifi. Pristup se ostvaruje modemskim pozivom na tel. broj 076 / 76 76 76.

- pristup putem StuDom mreže – isti elektronički identitet moguće je koristiti i za spajanje na Internet putem StuDom mreže, tj. iz studentskih domova.
- bežični pristup ili pristup kroz lokalnu mrežu (LAN) putem pristupnih točaka na ustanovama u Hrvatskoj uvrštenih u sustav eduroam.hr (wireless i wiredAAI@EduHr pristupne točke u Hrvatskoj)
- Mobile CARNet usluga
- paneuropski roaming sustav (eduroam)
- i pristup drugim resursima i servisima čiji je popis dostupan na stranici: http://www.aaiedu.hr/sastavnice/index.html 

  1. Kako promijeniti lozinku na svom AAI@EduHr računu?

 

Na adresi https://akademik.aukos.hr/ldap/user/index.php možete promijeniti svoju lozinku za pristup AAI@EduHr računu.