Časopis New Theories/Nove Teorije

Posted on Posted in Centar za inte., Razno

Časopis:

 New_Theories_1_2019

 

Časopis Nove teorije objavljuje izvorne znanstvene članke iz područja znanosti o umjetnosti, tj. iz polja teatrologije i dramatologije, teorije likovnih umjetnosti, filmologije, muzikologije i etnomuzikologije te znanosti o umjetnosti kao opće problematike. Premda prvenstveno slijedi nomenklaturu znanosti o umjetnosti, časopis posvećuje pozornost originalnim uvidima iz interdisciplinarnih područja umjetnosti i znanosti kao i svim drugim člancima, neovisno o užem području ili polju, koji na teorijski relevantne načine pridonose razumijevanju problematike vizualnih i izvedbenih umjetnosti, muzikologije, kazališta, filma te komunikacijskih medija općenito.

Uredništvo obraća posebnu pozornost na članke koji donose originalne uvide u znanstveno proučavanje umjetničkih, vizualno-komunikacijskih i medijskih fenomena te tako remete status quo u određenom polju ili temi. Također, favoriziramo pristupe koji klasičnu umjetnost predstavljaju u novome svjetlu ili iz perspektive radikalno promijenjene stvarnosti novih medija, digitalnih tehnologija vizualizacije i tehno-imaginacije. Časopis nastoji sagledavati problematiku slike, zvuka, pokreta, tijela, umjetnosti i artefaktualnosti iz interdisciplinarnih, multidisciplinarnih i metadisciplinarnih perspektiva, a upotrijebljene tradicionalne i/ili inovativne znanstvene metode sagledava u kontekstu uvjerljivosti metodoloških postupaka i originalnosti uvida.

Nove teorije žele se u idućem razdoblju profilirati kao najrelevantnije znanstveno glasilo u području znanosti o umjetnosti u Hrvatskoj te kao kompetentan časopis u istočnoj i jugoistočnoj Europi.

 

Podijeli...