50. Dani Hvarskog kazališta

Hvarsko komunalno kazalište u kontekstu mediteranskih komunalnih kazališta Promjene očišta: hrvatska književnost i hrvatsko kazalište te znanost o njima u proteklih pola […]