Obavijest o upisu u ljetni semestar

Upisi u ljetni semestar akademske 2022./2023. godine te odabir izbornih predmeta za preddiplomske i diplomske sveučilišne studije obavit će se […]