Raspored Kreativne terapije ljetni semestar2022

U privitku se nalazi raspored ljetni semestar 2022 Muzikoterapija-raspored-4.sem-2021-22 ljetni-semestar-2022Art-terapija-raspored-4-sem-2022.6.4_ Terapija pokretom i plesom-raspored-4.sem 2021-22

Raspored 2 mj.

U privitku se nalazi raspored za 2 mjesec Art terapija.-2.mj-raspored-21-22 Muzikoterapija.-2.mj-raspored-21-22 Terapija pokretom i plesom.-2.mj-raspored-21-22

Raspored 1mj. 2022

U privitku se nalazi raspored za 1mj Art terapija.-1.mj-raspored-21-22.doc Muzikoterapija.-1.mj-raspored-21-22 Terapija pokretom i plesom-1.mj-raspored-21-22.doc  

Kreativne terapije raspored 12 mj

U privirku se nalazi raspored za 12 mj Art terapija-12.mj-raspored-21-22.doc Muzikoterapija-12.mj-raspored-21-22.doc Terapija pokretom i pl.-12.mj-raspored-21-22.doc