/ Centar za interdisciplinarna istraživanja u umjetnosti i znanosti
Slider

/ O centru

Ciljevi, metode i organizacijska struktura

Centar za INTERDISCIPLINARNA istraživanja u umjetnosti i znanosti (InterScArt) funkcionira kao infrastrukturna i metodološka potpora svim umjetničkim i znanstveno-istraživačkim projektima Akademije. Njegove djelatnosti proizlaze iz izrazite mnogostrukosti znanstvenoga i umjetničkog djelovanja na našoj instituciji. Funkcija je Centra, stoga, dokumentaristička, projektna i inovativna, u smislu poboljšanja znanstvenoga habitusa institucije u cjelini te projektnih zadataka njezinih članova u umjetničko-nastavnim ili znanstveno-nastavnim zvanjima. Želimo da se u idućem razdoblju Centar etablira kao glavna pokretačka i organizacijska poluga znanstvenoga rada na Akademiji, tj. da bude stjecište svih inicijativa koje našu instituciju predstavljaju kao mjesto vrhunske suvremene znanstvene produkcije. Centar će davati stručnu i logističku potporu svim odsjecima u organizaciji znanstvenih skupova i gostujućih predavanja, objavljivanju knjiga te znanstvenom djelovanju općenito. Modeli rada Centra su sljedeći:

 

ScArtLab – obuhvaća mjesečna predavanja i metodološke radionice posvećene različitim aspektima znanstveno-istraživačkog i umjetničko-istraživačkog rada;

ScArtBar – obuhvaća tribine s istaknutim umjetnicima i znanstvenicima, posebice onima čija su područja istraživanja interdisciplinarna, na granici umjetnosti, teorije i znanosti;

ScArtPress – organizira izdavanje različitih udžbenika posvećenih metodologiji umjetničkog i/ili znanstvenoga istraživanja, u različitim disciplinama i međupodručjima kojima se Akademija bavi;

ScArtArch – stvara bazu znanstvenih i umjetničkih projekata Akademije, odnosno arhivu zaključenih projekata sa sažetcima;

ScArtHub – bavi se organizacijom simpozija i/ili okruglih stolova o interdisciplinarnom i poslijedisciplinarnom habitusu suvremene umjetnosti.

 

/ Obavijesti centra