/Centar za umjetnost i znanost Leonardo

Osnovna svrha Centra za umjetnost i znanost Leonardo je promicanje vrhunske umjetnosti i znanosti na Akademiji te povećanje vidljivosti Akademije u tim segmentima uz poseban fokus na projekte koji isprepleću domene umjetnosti i znanosti iz multidisciplinarne perspektive. Osnovni ciljevi Centra su planiranje, organizacija i koordinacija znanstvenog i umjetničko-istraživačkog rada. Centar želi postati sinergijsko mjesto aktivnosti unutar Akademije za umjetnost i kulturu, a koja se sastoji od različitih znanstvenih područja, polja i grana. Centar funkcionira kao infrastrukturna i metodološka potpora svim znanstvenim i umjetničko-istraživačkim projektima Akademije. Njegove djelatnosti proizlaze iz izrazite mnogostrukosti znanstvenoga i umjetničkog djelovanja na našoj instituciji. Funkcija je Centra, stoga, projektna, inovativna i dokumentaristička u smislu poboljšanja znanstvenoga habitusa institucije u cjelini te projektnih zadataka njezinih članova u umjetničko-nastavnim ili znanstveno-nastavnim zvanjima. Želimo etablirati Centar kao glavnu pokretačku i organizacijsku polugu znanstvenog i umjetničko-istraživačkog rada na Akademiji, tj. želimo ga afirmirati kao stjecište svih inicijativa koje našu instituciju predstavljaju kao mjesto vrhunske suvremene znanstvene i umjetničko-istraživačke produkcije. Centar će davati stručnu i logističku potporu svim odsjecima u organizaciji znanstvenih skupova i gostujućih predavanja, objavljivanju knjiga te znanstvenom djelovanju općenito. Također, jedan od najvažnijih ciljeva Leonarda je i integracija umjetnosti i znanosti te poticanje kreativnih i spoznajnih susreta tih tradicionalno odvojenih područja.

 

Centar će se posebno usredotočiti na ove aktivnosti:

 

 • razvoj istraživanja utemeljenih na umjetničkoj praksi
 • koordinaciju sudjelovanja djelatnika Akademije u nacionalnim i međunarodnim znanstvenim projektima
 • poticanje razvoja internih znanstvenih projekata
 • afirmaciju znanstvenog izdavaštva, kako znanstveno-stručnih publikacija i udžbenika naših i vanjskih nastavnika tako i koordinaciju aktivnosti izdavanja znanstvenih i stručnih časopisa
 • koordinaciju gostovanja stranih znanstvenika na Akademiji i poticanje različitih oblika njihove suradnje s nastavnicima Akademije

Centar svoje djelovanje provodi kroz nekoliko temeljnih platformi:

 

 • znanstvena škola Forum Julije Knfer
 • znanstvena predavanja Join the Revolution!
 • interni, nacionalni i međunarodni znanstveni projekti
 • umjetničko-istraživački projekti
 • časopis Nove teorije
 • izdavanje znanstvenih monografija, udžbenika i priručnika

 

U ostvarivanju navedenih ciljeva, a posebice nacionalne i internacionalne relevantnosti, strateški partner Centra za umjetnost i znanost Leonardo je Centar za interdisciplinarna istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

Voditelj centra:

izv.prof.dr.sc. Krešimir Purgar

Kontakt: kresimir.purgar@aukos.hr