DANI JULIJA KNIFERA
Slider

Umjetnička akademija u Osijeku 2014. godine projektom naslovljenim “Godina Julija Knifera” obilježila je 90. obljetnicu rođenja i 10. obljetnicu smrti vrhunskog hrvatskog te u svjetskim razmjerima priznatog likovnog umjetnika.

Godine 2016. Akademija je realizirala prvi festival “Dani Julija Knifera” koji planira usustaviti kao godišnju manifestaciju. Cilj ove manifestacije jest uspostavljanje interdisciplinarnog dijaloga među umjetnicima i znanstvenicima s područja likovne umjetnosti, znanosti o umjetnosti, primijenjene i izvedbene umjetničke prakse.

Uz to, cilj je aktivnim umjetničkim djelovanjem kroz realizaciju polivalentnih kulturnih sadržaja re-aktualizirati vrijednosti hrvatske nacionalne umjetničke baštine, stvoriti platformu za predstavljanje mladih umjetnika i znanstvenika te senzibilizirati širu javnost za dvosmjernu komunikaciju i bolje poimanje likovnih umjetnosti.

“Dani Julija Knifera 2017.” će u svojem programu obuhvaćati predstavljanja znanstvenih knjiga i monografija usko vezanih uz umjetnički opus Julija Knifera, ali i publikacija koje se odnose na suvremena stremljenja u likovnim umjetnostima u širem europskom kontekstu. Festival obuhvaća realizaciju izložbi, intermedijalno propitivanje, analizu i sintetiziranje umjetničke ostavštine Julija Knifera kroz medije izvedbene umjetnosti i dizajna, intervencija u javnim prostorima grada te transponiranje dvodimenzionalnosti likovnog djela u oprostorenu i vremenom određenu dimenziju čime za cilj ima približiti umjetnost najširem krugu publike.

Uz umjetničke i znanstvene sadržaje, manifestacija će obuhvaćati i radionice obrazovnog karaktera namijenjene učenicima osnovnih i srednjih škola.
Sudionici festivala bit će hrvatski i strani priznati umjetnici iz prakse likovnih umjetnosti, dizajna i izvedbenih umjetnosti, zatim znanstvenici čiji je rad od izuzetne važnosti za širenje diskursa o poziciji i funkciji suvremene umjetnosti — kako za studente umjetnosti, tako i za najširu publiku. Stoga je očekivani doprinos redovitog godišnjeg realiziranja festivala “Dani Julija Knifera” razvoj komplementarnog djelovanja znanosti i umjetnosti sa svrhom njihovog aktivnog djelovanja u razvoju društva.

Dani Julija Knifera 2018.