Dr. sc. Jerneja Herzog

Posted on Posted in Razno

Dr. sc. Jerneja Herzog, Sveučilište u Mariboru, Pedagoški fakultet

Dr. sc. Jerneja Herzog izvanredna je profesorica specijalne didaktike iz područja likovne umjetnosti na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mariboru. Predavala je na mnogim sveučilištima u inozemstvu kao gostujuća profesorica. Autorica je i suautorica brojnih znanstvenih i stručnih članaka i monografija. Bila je koordinatorica na nekoliko projekata. Godine 2019. primila je Rektorovu nagradu za izvanredna znanstvenoistraživačka i pedagoška dostignuća. Iste je godine kao koordinatorica projektne skupine primila državnu nagradu, počasnu Valvasorovu nagradu, za istraživački rad na polju slijepih i slabovidnih. Njezini istraživački interesi uključuju područje umjetničkog stvaralaštva i umjetničkih sposobnosti u različitim fazama razvoja djece, učenika i srednjoškolaca, umjetničko uvažavanje, suvremenu likovnu umjetnost u različitim kurikulumima, približavanje umjetnosti i kulturne baštine ranjivim skupinama. Recenzentica je u mnogim uglednim stranim časopisima i tehnička urednica časopisa Journal of Elementary Education.

Maribor, Slovenija. E-mail: jerneja.herzog@um.si

Podijeli...