Ishodi učenja BA glazbena pedagogija

  1. ODSJEK ZA GLAZBENU UMJETNOST

Tablica 2.1. Ishodi učenja na razini studijskog programa

Naziv studijskog programa: BA Glazbena pedagogija

Ishod učenja studijskog programa 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017
Predmeti (obavezni)
Solfeggio ZP101 X X X X X
Solfeggio ZP201 X X X X X
Solfeggio ZP301 X X X X X
Solfeggio ZP401 X X X X X
Solfeggio ZP501 X X X X X
Solfeggio ZP601 X X X X X
Solfeggio ZP701 X X X X X
Solfeggio ZP801 X X X X X
Harmonija ZP102 X X X X X
Harmonija ZP202 X X X X X
Harmonija ZP302 X X X X X
Harmonija ZP402 X X X X X
Harmonija na klaviru GP101 X X X X X X
Harmonija na klaviru GP201 X X X X X X
Harmonija na klaviru GP301 X X X X X X
Harmonija na klaviru GP401 X X X X X X
Polifonija ZP103 X X X X X
Polifonija ZP203 X X X X X
Polifonija ZP303 X X X X X
Polifonija ZP403 X X X X X
Priređivanje za ansamble GP104 X X X
Priređivanje za ansamble GP204 X X X
Priređivanje za ansamble GP304 X X X
Priređivanje za ansamble GP404 X X X
Glazbeni oblici i stilovi ZP104 X X X X X
Glazbeni oblici i stilovi ZP204 X X X X X
Glazbeni oblici i stilovi ZP304 X X X X X
Glazbeni oblici i stilovi ZP404 X X X X X
Poznavanje instrumenata GP102 X X X X
Poznavanje instrumenata GP202 X X X X
Klavir obligatno I. ZP105 X X X X X
Klavir obligatno I. ZP205 X X X X X
Klavir obligatno II. ZP305 X X X X X
Klavir obligatno II. ZP405 X X X X X
Klavir obligatno III. ZP505 X X X X X
Klavir obligatno III. ZP605 X X X X X
Klavir obligatno IV. ZP705 X X X X X
Klavir obligatno IV. ZP805 X X X X X
Dirigiranje I  GP106 X X X X X X X X X X X X
Dirigiranje I GP206 X X X X X X X X X X X X
Dirigiranje II GP306 X X X X X X X X X X X X
Dirigiranje II GP406 X X X X X X X X X X X X
Dirigiranje III GP506 X X X X X X X X X X X X
Dirigiranje III GP606 X X X X X X X X X X X X
Dirigiranje IV GP706 X X X X X X X X X X X X
Dirigiranje IV GP806 X X X X X X X X X X X X
Osnove vokalne tehnike GP107 X X X X X
Osnove vokalne tehnike G207 X X X X X
Analitička harmonija X X X X X
Analitička harmonija X X X X X
Tambure GP108 X X X X X X X X X
Tambure GP208 X X X X X X X X X
Tambure GP308 X X X X X X X X X
Tambure GP408 X X X X X X X X X
Sviranje partitura GP103 X X X X
Sviranje partitura GP203 X X X X
Sviranje partitura GP303 X X X X
Sviranje partitura GP403 X X X X
Pedagogija I LKMA 021 X X X X X
Pedagogija II LKMA022 X X X X X
Povijest glazbe I ZP106 X X X X X
Povijest glazbe I ZP206 X X X X X
Povijest glazbe II ZP306 X X X X X
Povijest glazbe II ZP406 X X X X X
Povijest hrvatske glazbe ZP107 X X X X X
Povijest hrvatske glazbe ZP207 X X X X X
Strani jezik I ZP109 X X X
Strani jezik I ZP209 X X X
Strani jezik II ZP309 X X X
Strani jezik II ZP409 X X X
Zbor ZP108 X X X X X X X X X X X
Zbor ZP208 X X X X X X X X X X X
Zbor ZP308 X X X X X X X X X X X
Zbor ZP408 X X X X X X X X X X X
Zbor ZP508 X X X X X X X X X X X
Zbor ZP608 X X X X X X X X X X X
Zbor ZP708 X X X X X X X X X X X
Zbor ZP808 X X X X X X X X X X X
Tjelesna i zdravstvena kultura ZP111 X X
Tjelesna i zdravstvena kultura ZP211 X X
Tjelesna i zdravstvena kultura ZP311 X X
Tjelesna i zdravstvena kultura ZP411 X X
Glazbena informatika IZ106 X X
Glazbena informatika IZ206 X X
Psihologija odgoja i obrazovanja  I LKBA045* X X X X X
Psihologija odgoja i obrazovanja II LKBA046* X X X X X
Didaktika I LKMS023* X X X X X
Didaktika II LKMA024* X X X X X
Metodika nastave TGP GP109* X X X X X X X X X
Metodika nastave TGP GP209* X X X X X X X X X
Pedagoška praksa GP110 * X X X X X X X X X
Pedagoška praksa GP210 * X X X X X X X X X
Završni rad X X X X X X X X X X X X

 

Legenda:

Labela IU Opis ishoda učenja
00001 Demonstrirati teorijska i praktična znanja i vještine solfeggia, polifonije i harmonije
00002 Demonstrirati znanja i vještine sviranja klavira i tambura, sviranja harmonije na klaviru, sviranja umjetničkih skladba, partitura, a vista,  solističkog sviranja i u ansamblu
00003 Identificirati, definirati  i analizirati glazbene vrste, glazbene oblike te glazbeno-izvođačke sastave raznih stilskih razdoblja
00004 Organizirati i umjetnički voditi vokalni i instrumentalni ansambl
00005 Primjenjivati i povezivati glazbeno-teorijska znanja pri interpretaciji glazbenog djela
00006 Demonstrirati znanja i vještine vokalne tehnike za solističko muziciranje i muziciranje u ansamblu
00007  Priređivati i aranžirati skladbe za instrumentalne, vokalne i vokalno-instrumentalne ansamble
00008 Odabirati umjetnički repertoar, oblikovati interpretaciju i izvedbu, sukladno holističkom modelu profesionalnih kompetencija
00009 Oblikovati i provoditi izvannastavne glazbene aktivnosti i doprinositi afirmaciji glazbene umjetnosti u društvu
00010 Organizirati i provoditi redovan i izvannastavni odgojno-obrazovni rad u općeobrazovnim i glazbenim školama u skladu sa suvremenim spoznajama psihologije odgoja i obrazovanja, pedagogije, didaktike i metodike nastave glazbe
00011 Koristiti digitalne izvore i alate u prezentiranju  i oblikovanju tekstualnih ili glazbenih radova, za pisanje nota, u procesima kreiranja, snimanja, montaže i obrade zvuka i MIDI informacija
00012 Poznavati širi opus umjetničkih glazbenih djela, analizirati ih, vrednovati njihovu ulogu u razvoju glazbenog stvaralaštva te razvijati kritički odnos prema glazbenom stvaralaštvu.
00013 Odabirati relevantnu literaturu iz materijalnih i digitalnih izvora za samostalna stručna istraživanja i oblikovati stručni tekst prema pravilima akademskog pisma služeći se literaturom s područja struke, glazbene pedagogije i glazbene umjetnosti
00014 Primjenjivati učinkovite tehnike i vježbe koje obuhvaćaju cjelovit tjelesni razvoj i napredovanje te individualizirane aktivnosti s naglaskom na specifične profesionalne zahtjeve i potrebe (pjevanje, sviranje, dirigiranje)
00015 Primijeniti adekvatnu komunikaciju, interakciju i kooperaciju s učenicima i kolegama na službenom  i stranom jeziku
00016 Surađivati, aktivno rješavati probleme i donositi odluke u multidisciplinarnim timovima
00017 Prepoznati vlastite potrebe i mogućnosti daljnjeg učenja i usavršavanja te pratiti istraživanja u glazbenoj pedagogiji