Ishodi učenja BA kazališna umjetnost

  1. ODSJEK ZA KAZALIŠNU UMJETNOST

Naziv studijskog programa: Preddiplomski studij Glume i lutkarstva

Ishod učenja studijskog programa 00159 00160 00161 00162 00163 00164 00165 00166 00167 00168 00169 00170 00171 00172 00173 00174 00175
Predmeti (obavezni)
Gluma : rad glumca na sebi X X X                   X X     X
Animacija : dijelovi tijela i predmeti   X X       X X X X     X X      
Pokret 1: rad na tijelu     X               X X   X      
Govor 1: impostacija glasa     X   X               X X      
Povijest 1: antika                         X X X X X
Estetika lutkarstva 1                         X X X X  
Tjelesni odgoj (Akrobatika)                           X      
Engleski jezik                         X X      
Gluma : rad glumca s partnerom (radnja) X X X                   X X     X
Animacija : ručne i mimičke lutke   X X       X X X X     X X      
Pokret 2: rad s partnerom i  rekvizitom     X               X X   X      
Govor 2: zborno govorenje i heksametar X X X   X               X X      
Povijest 2: srednji vijek i renesansa                         X X X X X
Estetika lutkarstva 2: pregled svjetskog lutkarstva                         X X X X  
Engleski II                         X X      
Gluma : dramski lik -biografija X X X     X             X X     X
Animacija: lutke na štapu   X X     X X X X X     X X      
Pokret 3: osnove baleta i povijesni plesovi     X     X         X X   X      
Govor 3: pripovijedanje i narodna poezija X X X   X X             X X      
Povijest 3:  elizabetinsko kazalište                         X X X X X
Estetika lutkarstva 3: eu. lutkarstvo do 19 st.                         X X X X  
Engleski III                         X X      
Gluma : glumac i uloga X X X     X             X X     X
Animacija : marionete   X X     X X X X X     X X      
Pokret 4: modernizam u plesu     X     X         X X   X      
Govor 4: vezani stih X X X   X X             X X      
Povijest 4:  od klasicizma do romantizma                         X X X X X
Estetika lutkarstva 4: eu. lutkarstvo 20 st. I                         X X X X  
Engleski IV                         X X      
Gluma : tehnika glume X X X X   X             X X     X
Animacija : animacija u troje   X X     X X X X X     X X      
Pokret 5: osnove mimskog i klaunskog teatra     X     X         X X   X      
Govor 5: dijalekti X X X X X X             X X      
Povijest 5:  od realizma do teatra apsurda                         X X X X X
Estetika lutkarstva 5: eu. lutkar. 20 st.II                         X X X X  
Gluma :igra u žanru X X X X   X             X X     X
Animacija 6: kombinirane tehnike X X X X   X X X X X     X X      
Pokret 6:  forma, stil, žanr     X     X         X X   X      
Govor 6:  govorenje umjetničke proze X X X X X X             X X      
Povijest 6:  moderna i postmoderna                         X X X X X
Estetika lutkarstva 6: Hrvatsko lutkarstvo                         X X X X  

 

Legenda:

Labela IU Opis ishoda učenja
00159 Prepoznati i imenovati dramske i govorne radnje dramskih situacija
00160 Analizirati, kreirati i interpretirati dramsku situaciju
00161 Organizirati, upravljati, komunicirati i debatirati partnersku i kolektivnu igru u interakciji s drugima
00162 Prepoznavati, primjenjivati i razvijati tehniku govora i pokreta s ciljem ostvarivanja tehnike glume
00163 Procijeniti i proširiti datosti vlastitog govornog aparata
00164 Upravljati umjetničkim i kulturnim projekatima u suradnji s dionicima iz realnog sektora
00165 Prepoznati i imenovati lutkarske tehnike i praktično upotrijebiti stečeno znanje u svrhu vlastitog usavršavanja
00166 Animirati, dizajnirati i izrađivati lutke različitih tehnika (dijelovi tijela, zijevalica, ginjol, štapne, stolne, marionete, gapiti) u svrhu ostvarivanja lutkarske produkcije uz mentorsko vodstvo
00167 Osmisliti literarni predložak te se na temelju vlastitog odnosa, znanja i interpretacije izraziti u formi lutkarskog kazališta uz mentorsko vodstvo o pojedinom kulturno-umjetničkom i/ili društvenom fenomenu
00168 Integrirati temeljne elemente lutkarskog kazališnog jezika i biti u stanju primijeniti iste unutar procesa nastajanja izvedbe
00169 Razumjeti i objasniti pokret pri izvođenju (njegovo ishodište, poticaj, kvalitete i potencijalna značenja)
00170 Odabrati i kreativno koristiti mogućnosti pokreta s obzirom na faktore vremena, prostora i snage
00171 Istraživati, usmeno i pismeno komunicirati na materinjem i drugom jeziku u svrhu komunikacije kazališne umjetnosti
00172 Ostvarivati praktične i teorijske zadatke pravovremeno i odgovorno, surađivati, aktivno rješavati probleme i donositi odluke u interdisciplinarnim i multikulturnim timovima
00173 Definirati, identificirati, predstaviti i objasniti nastanak i razvoj epoha te kontekstualizirati unutar danih gospodarskih, socijalnih i društveno-političkih tekovina
00174 Definirati, identificirati, analizirati i objasniti konvencije pisma, djela, forme i kazališta te sadržaje iz povijesno- kazališnih, teorijsko-kazališnih, kao i likovno-teorijskih i povijesno–umjetničkih područja
00175 Samostalno kritički usmeno i pismeno vrednovati dramska djela te različite primarne i sekundarne teatrološke izvore