Ishodi učenja BA dizajn za kazalište, film i televiziju

  1. ODSJEK ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE

Naziv studijskog programa: Preddiplomski sveučilišni studij dizajn za kazalište, film i televiziju

Ishod učenja studijskog programa 00225 0026 00227 00228 00229 00230 00231 00232 00233 00234 00235 00236 00237 00238 00239 00240
Predmeti (obavezni)
Povijest i teorija scenografije 1 x x
Povijest i teorija scenografije 2 x x
Povijest i teorija scenografije 3 x x
Povijest i teorija scenografije 4 x x x
Povijest i teorija kostimografije 1 x x
Povijest i teorija kostimografije 2 x x
Povijest i teorija kostimografije 3 x x
Povijest i teorija kostimografije 4 x x x
Estetika lutkarstva 1 x x x
Estetika lutkarstva 2 x x x x
Estetika lutkarstva 3 x x x
Estetika lutkarstva 4 x x x x
Estetika lutkarstva 5 x x x x
Estetika lutkarstva 6 x x x x
Povijest i teorija likovnosti 1 x x
Povijest i teorija likovnosti 2 x x x
Engleski jezik 1 x x
Engleski jezik 2 x x
Engleski jezik 3 x x
Engleski jezik 4 x x
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 x
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 x
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 x
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 x
Osnove likovne anatomije 1 x
Osnove likovne anatomije 2 x
Prostorni crtež 1 x
Prostorni crtež 2 x x x
Oblikovanje karaktera lutke 1 x x x
Oblikovanje karaktera lutke 2 x x x x x x
Povijest odijevanja i analitičko oblikovanje povijesnog kostima 1 x x x x x
Povijest odijevanja i analitičko oblikovanje povijesnog kostima 2 x x x x x
Povijest odijevanja i analitičko oblikovanje povijesnog kostima 3 x x x x x x
Obavezna stručna praksa 1

(kostim)

x x x x x x
Obavezna stručna praksa 2

(scenografija-dekor)

x x x x x x
Obavezna stručna praksa 3

(scenografija-oslikavanje i rekvizita)

x x x x x x
Obavezna stručna praksa 4

(lutke)

x x x x x x
Kostimografija 1 x x x x x x x x x
Kostimografija 2 x x x x x x x x x
Kostimografija 3 x x x x x x x x x x
Scenski prostor 1 x x x x x x x x
Scenski prostor 2 x x x x x x x x
Scenski prostor 3 x x x x x x x x x
Oblikovanje i tehnologija lutke 1 x x x x x x x x
Oblikovanje i tehnologija lutke 2 x x x x x x x x
Oblikovanje i tehnologija lutke 3 x x x x x x x x
Video snimanje  i produkcija 1 x x x x x x x
Video snimanje i produkcija 2 x x x x x x x
Osnove plastičnog oblikovanja x x x x x
Kreativno promišljanje vizualnog x x x x x x
Osnove oblikovanja drveta x x x x x
Maska x x x x x x x
Rekvizita x x x x x x x x
Raster grafika za scensku umjetnost x x x x
Vektorska grafika za scensku umjetnost x x x x x
3D računalno modeliranje za scensku umjetnost x x x x x
Likovnost u tekstu x x x x x x x x
Kazališna produkcija x x x x x x
Završni rad kostimografija x x x x x x x x x x x
Završni rad scenografija x x x x x x x x x x x x
Završni rad lutkarstvo x x x x x x x x x x x x

 

Legenda:

Labela IU Opis ishoda učenja
00225 Definirati, identificirati i analizirati sadržaje iz povijesno-kazališnih, teorijsko-kazališnih, kao i likovno-teorijskih i povijesno-umjetničkih područja
00226 Usporediti, objasniti, kombinirati, kao i kritički obrazložiti likovnu praksu suvremenih kazališnih kretanja
00227 Aktivno promatrati ljudsko tijelo te skicirati, anatomski definirati i antropometrijskih razraditi crtež
00228 Aktivno promatrati prostorne elemente te ručno skicirati i tehnički nacrtati kako jednostavne tako i složene elemente scenografije
00229 Istraživati, usmeno i pismeno komunicirati na službenom  i drugom jeziku upotrebom stručne terminologije
00230 Surađivati, aktivno rješavati probleme i donositi odluke u interdisciplinarnim i multikulturnim timovima
00231 Odabirati primjerene  materijale i služiti se ručnim i električnim  alatima za izradu lutaka, modela, scenografskih elemenata i kostima
00232 Primijeniti metode kreativnog mišljenja u problemskim zadatcima (na područjima dramske, glazbeno-scenske, plesne, izvedbene umjetnosti, te umjetnosti namijenjene djeci ili lutkarskog kazališta), te prezentirati i obraniti vlastiti rad
00233 Oblikovati i izraditi idejno i tehničko rješenje scenografije, na osnovi projektnog zadatka; primijeniti ručne i digitalne tehnike izrade elemenata scenografije
00234 Idejno i tehnološki oblikovati, te samostalno i kreativno izraditi funkcionalne scenske lutke u tradicionalnim i kombiniranim tehnikama
00235 Oblikovati, skicirati, i tehnički razraditi kostime prema osnovnim i produkcijskim elementima dizajna, te općim i osobnim komunikacijskim svojstvima likova projektnog zadatka
00236 Upotrebljavati različite računalne programe u svrhu oblikovanja, tehničke razrade i prezentacije likovnih rješenja
00237 Upravljati vremenom i planirati faze u svrhu kvalitetne  realizacije samostalnih i grupnih projekta
00238 Surađivati u interdisciplinarnim i multidisciplinarnim timovima
00239 Uključivati se, planirati i voditi umjetničke i kulturne projekte u suradnji s dionicima iz realnog sektora
00240 Poštivati načela autorske etike