Ishodi učenja BA klavir

  1. ODSJEK ZA INSTRUMENTALNE STUDIJE

Tablica 2.1. Ishodi učenja na razini studijskog programa

Naziv studijskog programa: BA studij klavira

Ishod učenja studijskog programa 00084 00085 00086 00087 00088 00089 00090 00091 00092 00093 00094 00095 00096 00097 00098
Predmeti (obavezni)
Klavir I x x x x         x   x x   x  
Klavir II x x x x         x   x x   x  
Klavir III x x x x         x   x x   x  
Klavir IV x x x x         x   x x   x  
Komorna glazba I x x x       x x x   x x x x  
Komorna glazba II x x x       x x x   x x x x  
Komorna glazba III x x x       x x x   x x x x  
Polifonija I         x x     x            
Glazbeni oblici i stilovi I   x   x x x     x            
Glazbeni oblici i stilovi II   x   x x x     x            
Povijest glazbe I   x     x x     x            
Povijest glazbe II   x     x x     x            
Povijest hrvatske glazbe         x x     x            
Poznavanje klavirske literature   x     x x     x   x     x  
Glazbena informatika                 x x          
Klavirski duo x x x         x x   x x x x  
Korepeticija x x x       x x x   x x x x  
Koncertna praksa I x x             x   x x x x x
Koncertna praksa II x x             x   x x x x x
Solfeggio I           x     x            
Solfeggio II           x     x            
Harmonija I         x x     x   x        
Harmonija II         x x     x   x        
Zbor I             x x x       x    
Zbor II             x x x       x    
Zbor III             x x x       x    
Zbor IV             x x x       x    
Poznavanje instrumenata         x x     x x          
Strani jezik I         x       x   x   x x  
Strani jezik II         x       x   x   x x  
TZK I                 x   x   x    
TZK II                 x   x   x    

 

Legenda:

Labela IU Opis ishoda učenja
00084 Sintetizirati glazbeno analitička, estetska i tehnička znanja pri sviranju klavira recentne klavirske literature
00085 Javno izvoditi klavirsku literaturu različitih stilova uz profiliranu stilsku izvedbu
00086 Integrirati procese i osobitosti komunikacije između izvođača i publike
00087 Primjereno izabrati, kategorizirati i interpretirati recentna djela klavirske literature za različite primjene
00088 Istraživati, analizirati i obrazložiti različite aspekte glazbeno-povijesnih stilova i oblika, stručnjacima i laicima na službenom i drugom jeziku
00089 Identificirati i prepoznati glazbeno-teorijske elemente kroz analitički pristup te slušno i vizualno razumijevanje muzičkih aspekata
00090 Pripremiti, uvježbati klavirsku pratnju te po potrebi javno nastupati uz solista (instrument ili solo glas) ili zbor
00091 Javno izvoditi u različitim vrstama grupnog muziciranja, aktivno surađivati u ujednačenosti izvedbe i održavati koncentraciju tijekom procesa vježbanja i javne produkcije ansambala/orkestara/zborova
00092 Primjenjivati obrasce odgovornog ponašanja i komunikacije u profesionalnom radu
00093 Samostalno kreirati i izraditi notne materijale, uz pomoć računalnih programa, te u njih izvoziti i umetati različite digitalne formate
00094 Adekvatno planirati i organizirati vlastite aktivnosti samostalnog i mentorskog edukativnog procesa i profesionalnog angažmana
00095 Preuzeti etičku odgovornost za samostalan rad u radnom prostoru/koncertnoj dvorani
00096 Surađivati, aktivno rješavati probleme i donositi odluke u interdisciplinarnim i multikulturalnim timovima
00097 Istraživati različite aspekte izvođačke umjetnosti i razvijati vještine učenja nužne za nastavak studija na višoj razini
00098 Doprinositi kulturnom životu zajednice kroz realizaciju glazbeno umjetničkih aktivnosti