Ishodi učenja BA kompozicija

  1. ODSJEK ZA INSTRUMENTALNE STUDIJE

Tablica 2.1. Ishodi učenja na razini studijskog programa

Naziv studijskog programa: BA Kompozicija s teorijom muzike, smjer kompozicija

Ishod učenja studijskog programa 00054 00055 00056 00057 00058 00059 00060 00061 00062 00063 00064 00065 00066 00067 00068
Predmeti (obavezni)
Kompozicija I x x x x   x x x       x x x x
Kompozicija II x x x x   x x x       x x x x
Kompozicija III x x x x   x x x       x x x x
Kompozicija IV x x x x   x x x       x x x x
Kompozicija V x x x x   x x x       x x x x
Kompozicija VI x x x x   x x x       x x x x
Klavir usporedni I x x   x     x         x x x x
Klavir usporedni II x x   x     x         x x x x
Klavir usporedni III x x   x     x         x x x x
Klavir usporedni IV x x   x     x         x x x x
Klavir usporedni V x x   x     x         x x x x
Klavir usporedni VI x x   x     x         x x x x
Harmonijski solfeggio I x x     x             x   x  
Harmonijski solfeggio II x x     x             x   x  
Ritamski solfeggio I x x     x             x   x  
Ritamski solfeggio II x x     x             x   x  
Polifoni solfeggio I x x     x             x   x  
Polifoni solfeggio II x x     x             x   x  
Polifonija do baroka x x x x x           x x   x  
Polifonija baroka x x x x x           x x   x  
Polifonija klasicizma i romantizma x x x x x           x x   x  
Polifonija 20. stoljeća x x x x x           x x   x  
Harmonija baroka x x x x x           x x   x  
Harmonija klasicizma x x x x x           x x   x  
Harmonija romantizma I x x x x x           x x   x  
Harmonija romantizma II x x x x x           x x   x  
Harmonija 20. stoljeća I x x x x x           x x   x  
Harmonija 20. stoljeća II x x x x x           x x   x  
Analiza glazbenih oblika I x x x x x           x x   x  
Analiza glazbenih oblika II x x x x x           x x   x  
Glazbala x x x         x       x   x  
Čitanje orkestralnih partitura I x x     x     x       x   x  
Čitanje orkestralnih partitura II x x     x     x       x   x  
Povijest muzike do 18. stoljeća     x x             x x   x  
Povijest muzike 18. stoljeća     x x             x x   x  
Povijest muzike 19. stoljeća     x x             x x   x  
Povijest muzike 20. stoljeća     x x             x x   x  
Snimanje i produkcija I             x x x x   x x x x
Snimanje i produkcija II             x x x x   x x x x
Osnove glazbene industrije             x x x x   x x x x
Interpersonalna komunikacija I             x x x x   x x x x
Interpersonalna komunikacija II             x x x x   x x x x
Menadžment u kulturi I                 x x   x x x x
Menadžment u kulturi II                 x x   x x x x
Marketing i umjetnost                 x x   x x x x
Menadžment koncerta I                 x x   x x x x
Menadžment koncerta II                 x x   x x x x
Projektna nastava x           x x x x   x x x x
Engleski jezik I       x         x x   x   x  
Engleski jezik II       x         x x   x   x  
Engleski jezik III       x         x x   x   x  
Engleski jezik IV       x         x x   x   x  
TZK I                       x   x  
TZK II                       x   x  
TZK III                       x   x  
TZK IV                       x   x  
Završni ispit I x           x x x     x x x x
Završni ispit II x           x x x     x x x x

 

Legenda:

Labela IU Opis ishoda učenja
00054 Proučavati i primjenjivati estetske i stilske parametare glazbe (motiv, fraza, harmonija, ritam, forma) u svrhu kreiranja autorskog glazbenog izričaja
00055 Primjenjivati i sintetizirati znanja i vještine u skladanja novih skladbi i pisanju obrada i aranžmana za solo instrumente, komorne sastave, ansambl/orkestar
00056 Skladati skladbe stilskih značajki i različitih formi od renesanse do danas: preludij, etida, nokturno, solo popjevka, passacaglia, fuga, sonata, koncert, simonijska poema
00057 Istraživati, analizirati i valorizirati različite aspekte glazbeno-povijesnih stilova i oblika, stručnjacima i laicima na službenom i drugom jezik
00058 Identificirati i prepoznati glazbeno-teorijske elemente kroz analitički pristup te slušno i vizualno razumijevanje muzičkih aspekata
00059 Samostalno kreirati i izraditi notne materijale vlastitih kompozicija, uz pomoć računalnih programa, te u njih izvoziti i umetati različite digitalne formate
00060 Organizirati i voditi glazbene probe vlastitih skladbi u svrhu javne izvedbe ili snimanja
00061 Javno predstavljati svoj skladateljski rad samostalnom reprodukcijom ili vođenjem grupnog izvođenja
00062 Organizirati i financirati vlastite projekte: koncerte, festivale i druga glazbeno – kulturna događanja u svrhu doprinosa kulturnom životu zajednice
00063 Voditi i producirati radijske glazbene emisije i glazbene uratke u tonskom studiju
00064 Pisati osvrte o kulturno – glazbenim događanjima i eseje o glazbi i skladateljima svih stilskih epoha klasične glazbe
00065 Adekvatno planirati i organizirati vlastite aktivnosti samostalnog i mentorskog edukativnog procesa i profesionalnog angažmana
00066 Preuzeti etičku odgovornost za samostalan i timski rad u radnom prostoru/koncertnoj dvorani
00067 Surađivati, aktivno rješavati probleme i donositi odluke u interdisciplinarnim i multikulturalnim timovima
00068 Istraživati različite aspekte skladateljske umjetnosti i razvijati vještine učenja nužne za nastavak studija na višoj razini