Ishodi učenja BA Likovna kultura

  1. ODSJEK ZA VIZUALNE I MEDIJSKE UMJETNOSTI

Naziv studijskog programa: Preddiplomski studij likovna kultura

Ishod učenja studijskog programa 00318 00319 00320 00321 00322 00323 00324 00325 00326 00327 00328 00329 00330 00331 00332 00333 00334 00335
Predmeti (obavezni)
Osnove likovne umjetnosti X X X X X X X   X         X       X
Umjetnost starog vijeka X X X X X X X   X         X       X
Uvod u ikonologiju X X X X X X X   X         X       X
Engleski jezik I         X X X             X       X
Tjelesna i zdravstvena kultura I                                   X
Crtanje I       X   X     X X X X X X X X    
Crtanje akta I       X   X     X X X X X X X X    
Kiparstvo I       X   X     X X X X X X X X    
Slikarstvo I       X   X     X X X X X X X X    
Grafika I       X   X     X X X X X X X     X
Obrada gipsa I           X     X                 X
Osnove  arhitekture X X X X X X X   X         X        
Likovna anatomija II       X   X     X X X X X X X X    
Umjetnost srednjeg vijeka X X X X X X X   X         X       X
Engleski jezik II           X               X       X
Tjelesna i zdravstvena kultura II                                   X
Crtanje II       X   X     X X X X X X X X    
Crtanje akta II       X   X     X X X X X X X X    
Kiparstvo II       X   X     X X X X X X X X    
Slikarstvo II       X   X     X X X X X X X X    
Grafika II       X   X     X X X X X X X     X
Obrada gipsa II                 X                 X
Teorija prostora i oblikovanja I X X   X   X X   X         X        
Engleski jezik III           X                       X
Umjetnost 15. i 16. stoljeća X X X X X X X   X         X       X
Tjelesna i zdravstvena kultura III                                   X
Crtanje akta III       X   X     X X X X X X X X    
Kiparstvo III       X   X   X X X X X X X   X    
Slikarstvo III       X   X   X X X X X X X   X    
Grafika III       X   X   X X X X X X X       X
Digitalna fotografija I       X   X   X X X X X X X       X
Teorija prostora i oblikovanja I X X   X   X X   X         X        
Teorija prostora i oblikovanja II X X   X   X X   X         X        
Umjetnost 17. i 18. stoljeća X X X X X X X   X         X       X
Engleski jezik IV           X X             X        
Tjelesna i zdravstvena kultura IV                                   X
Crtanje akta IV       X   X     X X X X X X   X    
Kiparstvo IV       X   X X X X X X X X X   X X  
Slikarstvo IV       X   X X X X X X X X X   X X  
Grafika IV       X   X X X X X X X X X     X  
Digitalna fotografija II       X   X X X X X X X X X     X  
Umjetnost 19. stoljeća X X X X X X X   X         X       X
Teorija likovne umjetnosti I X X X X X X X   X         X       X
Crtanje III       X   X     X X X X X X X X    
Kiparstvo V       X   X     X X X X X X   X    
Slikarstvo V       X   X X X X X X X X X   X X  
Grafika V       X   X X X X X X X X X     X  
Umjetnost 20. stoljeća X X X X X X X   X         X       X
Teorija likovne umjetnosti II X X X X X X X   X         X       X
Crtanje IV       X   X X X X X X X X X   X X  
Kiparstvo VI       X   X     X X X X X X   X    
Slikarstvo VI       X   X X X X X X X X X   X X  
Grafika VI       X   X X X X X X X X X     X  
Završni rad X X   X X X X X   X X X X X     X  

 

Legenda:

Labela IU Opis ishoda učenja
00318 Interpretirati  znanje o teoriji umjetnosti i povijesti umjetnosti u pisanom ili usmenom obliku
00319 Interpretirati široki spektar vizualnih pojava u odnosu na njihove formalne, stilske i kulturološke karakteristike
00320 Razlikovati i objasniti karakteristike umjetnosti u određenim povijesnim razdobljima ili stilovima
00321 Primijeniti analitičke vještine u promatranju i tumačenju vlastitog rada i umjetničkog djela
00322 Oblikovati stručni tekst prema pravilima akademskog pisma služeći se relevantnom literaturom s područja povijesti umjetnosti i znanosti o umjetnosti
00323 Istraživati  različite vrste stručnih izvora od tiskanih knjiga do digitalnih baza podataka i specijaliziranih internetskih stranica
00324 Samostalno istražiti i prezentirati neki umjetnički ili povijesno-umjetnički problem likovnim konceptom, javnom prezentacijom ili seminarskim radom
00325 Aktivno sudjelovati i planirati kulturni život zajednice organiziranjem izložbi, kreativnih radionica, izlagačkom aktivnošću, planiranjem urbanih umjetničkih akcija
00326 Analizirati i obrazložiti umjetnost u neformalnom okružju kroz neposredan kontakt s umjetničkim djelom, posjećivanjem izložbi, umjetničkih događanja u Hrvatskoj i svijetu
00327 Pravovremeno realizirati samostalan zadatak u obliku likovnog/vizualnog koncepta ili seminarskog rada
00328 Likovno/vizualno izraziti i  objasniti svoj koncept rada od razvoja ideje do konačne realizacije u materijalu
00329 Služiti se različitim likovnim (slikarskim, kiparskim, grafičkim) i novomedijskim tehnikama (fotografija, računalni programi) i sredstvima u ostvarenju kreativnog zadatka
00330 Demonstrirati  vještinu rada u likovnim (slikarskim, kiparskim, grafičkim)  i novomedijskim tehnikama (fotografija, računalni programi) , te primijeniti naučene tehnike i pripadajuće tehnologije u izvedbi samostalnog kreativnog rada
00331 Razvijati kritički odnos prema kulturnoj baštini u nacionalnom i europskom kontekstu kroz istraživačku i likovnu aktivnost
00332 Prema zadanom likovnom problemu kreativno organizirati i izraziti motiv po promatranju na plohi ili u prostoru
00333 Aktivno promatrati ljudsko tijelo, te uvažavajući anatomske proporcije, kreativno ga izraziti kao motiv kroz skiciranje, crtanje, slikanje i modeliranje
00334 Samostalno kreirati i interpretirati cjelovito umjetničko djelo te preuzeti odgovornost za njegovu javnu prezentaciju
00335 Surađivati, aktivno rješavati probleme i donositi odluke u interdisciplinarnim i multikulturnim timovima