Ishodi učenja BA Pjevanje

  1. ODSJEK ZA GLAZBENU UMJETNOST

Tablica 2.1. Ishodi učenja na razini studijskog programa

Naziv studijskog programa: BA Pjevanje

Ishod učenja studijskog programa 00018 00019 00020 00021 00022 00023 00024 00025 00026 00027 00028 00029 00030
Predmeti (obavezni)
Pjevanje  PP101 X X X X X X     X X X X X
Pjevanje  PP201 X X X X X X     X X X X X
Pjevanje  PP301 X X X X X X     X X X X X
Pjevanje  PP401 X X X X X X     X X X X X
Pjevanje  PP501 X X X X X X     X X X X X
Pjevanje  PP601 X X X X X X     X X X X X
Pjevanje  PP701 X X X X X X     X X X X X
Pjevanje  PP801 X X X X X X     X X X X X
Zbor ZP108 X X   X X X     X X   X X
Zbor ZP208 X X   X X X     X X   X X
Zbor ZP308 X X   X X X     X X   X X
Zbor ZP408 X X   X X X     X X   X X
Zbor ZP508 X X   X X X     X X   X X
Zbor ZP608 X X   X X X     X X   X X
Klavir PP113   X   X         X   X   X
Klavir PP213   X   X         X   X   X
Klavir PP313   X   X         X   X   X
Klavir PP413   X   X         X   X   X
Klavir PP513   X   X         X   X   X
Klavir PP613   X   X         X   X   X
Solfeggio  ZP101 X X       X     X   X   X
Solfeggio  ZP201 X X       X     X   X   X
Solfeggio  ZP301 X X       X     X   X   X
Solfeggio  ZP401 X X       X     X   X   X
Harmonija PP112     X     X     X       X
Harmonija PP212     X     X     X       X
Povijest glazbe I  ZP106     X X   X             X
Povijest glazbe I  ZP 206     X X   X             X
Povijest glazbe  II ZP 112     X X   X             X
Talijanski jezik   PP102 X X   X   X     X X X X X
Talijanski jezik   PP202 X X   X   X     X X X X X
Talijanski jezik   PP302 X X   X   X     X X X X X
Talijanski jezik   PP402 X X   X   X     X X X X X
Njemački jezik   PP103 X X   X   X     X X X X X
Njemački jezik   PP203 X X   X   X     X X X X X
Njemački jezik   PP303 X X   X   X     X X X X X
Njemački jezik   PP403 X X   X   X     X X X X X
Tjelesna i zdravstvena kultura   ZP111             X           X
Tjelesna i zdravstvena kultura   ZP211             X           X
Tjelesna i zdravstvena kultura   ZP311             X           X
Tjelesna i zdravstvena kultura   ZP411             X           X
Komorno pjevanje PP104 X X X X   X     X X X X X
Komorno pjevanje PP204 X X X X   X     X X X X X
Komorno pjevanje PP304 X X X X   X     X X X X X
Komorno pjevanje PP404 X X X X   X     X X X X X
Studij opernih uloga PP105 X X X X X X     X X X X X
Studij opernih uloga PP205 X X X X X X     X X X X X
Studij opernih uloga PP305 X X X X X X     X X X X X
Studij opernih uloga PP405 X X X X X X     X X X X X
Operna gluma   PP106   X   X X   X         X X
Operna gluma   PP206   X   X X   X         X X
Operna gluma   PP306   X   X X   X         X X
Operna gluma   PP406   X   X X   X         X X
Scenski pokret   PP107       X X   X         X X
Scenski pokret   PP207       X X   X         X X
Scenski pokret   PP307       X X   X         X X
Scenski pokret   PP407       X X   X         X X
Glazbeni oblici i stilovi  ZP104     X     X     X   X   X
Glazbeni oblici i stilovi  ZP204     X     X     X   X   X
Glazbeni oblici i stilovi  ZP304     X     X     X   X   X
Glazbeni oblici i stilovi  ZP404     X     X     X   X   X
Povijest hrvatske glazbe ZP113     X     X             X
Korepeticija PP108 X X     X X     X   X X X
Korepeticija PP208 X X     X X     X   X X X
Korepeticija PP308 X X     X X     X   X X X
Korepeticija PP408 X X     X X     X   X X X
Korepeticija PP508 X X     X X     X   X X X
Korepeticija PP608 X X     X X     X   X X X
Korepeticija PP708 X X     X X     X   X X X
Korepeticija PP808 X X     X X     X   X X X
Koncertna praksa PP109 X     X X X X X     X X X
Koncertna praksa PP209 X     X X X X X     X X X
Koncertna praksa PP309 X     X X X X X     X X X
Koncertna praksa PP409 X     X X X X X     X X X
Glazbena informatika IZ106           X   X     X   X
Glazbena informatika IZ206           X   X     X   X
Psihologija odgoja i obrazovanja  I LKBA045*                   X X X X
Psihologija odgoja i obrazovanja II LKBA046*                   X X X X
Pedagogija I LKMA021*                   X X X X
Pedagogija II LKMA022*                   X X X X
Didaktika I LKMS023*                   X X X X
Didaktika II LKMA024*                 X X X X X
Metodika nastave pjevanja PP110*     X X   X     X X X X X
Metodika nastave pjevanja PP210*     X X   X     X X X X X
Pedagoška praksa nastave pjevanja PP111*     X X   X     X X X X X
Pedagoška praksa nastave pjevanja PP211*     X X   X     X X X X X
Završni rad X   X X X X X     X   X X

 

Legenda:

Labela IU Opis ishoda učenja
00018 Praktično primijeniti znanja i vještine pjevačke tehnike i vokalne interpretacije potrebnih pjevaču solisti za samostalno muziciranje te pjevaču u ansamblu u skladu s interpretativnim  zahtjevima glazbenih stilova
00019 Praktično primijeniti vještine čitanja i razumijevanja notnog teksta te vještine sviranja instrumenta u svrhu aktivnog korištenja u pjevanju
00020 Poznavati širi opus glazbenih djela, analizirati ih u skladu s povijesnim i stilskim odrednicama, vrednovati njihovu ulogu u povijesnom kontekstu te razvijati kritički odnos prema glazbenom stvaralaštvu
00021 Odabrati umjetnički repertoar, vokalno-tehnički, scenski, jezično, dramaturški i stilskioblikovati interpretaciju i izvedbu
00022 Praktično izvoditi solističke i skupne pjevačke uloge opernog i operetnog repertoara u skladu s glumačkim i scenskim zahtjevima
00023 Odabirati relevantnu pjevačku literaturu iz materijalnih i digitalnih izvora u skladu s osobnim kompetencijama
00024 Primijeniti i demonstrirati znanja i vještine scenskog pokreta u skladu sa vrstom i zahtjevima javnog pjevačkog nastupa
00025 Koristiti digitalne izvore i alate u prezentiranju i oblikovanju umjetničkih radova: u procesima kreiranja, snimanja, montaže, obrade zvuka i MIDI informacija
00026 Oblikovati i samostalno pripremiti glazbeni program za nastavni rad i izvannastavne glazbene aktivnosti
00027 Primijeniti adekvatnu komunikaciju i kooperaciju s kolegama i učenicima na službenom i drugim jezicima
00028 Samostalno organizirati i oblikovati nastavu pjevanja u glazbenim školama u skladu sa suvremenim spoznajama psihologije odgoja i obrazovanja, pedagogije, didaktike i metodike nastave pjevanja
00029 Surađivati u glazbenim programima, aktivno rješavati probleme i donositi odluke u multidisciplinarnim i multikulturalnim timovima
00030 Prepoznati interes i vlastite potrebe te mogućnosti daljnjeg učenja i usavršavanja