Ishodi učenja BA teorija muzike

  1. ODSJEK ZA INSTRUMENTALNE STUDIJE

Tablica 2.1. Ishodi učenja na razini studijskog programa

Naziv studijskog programa: BA Kompozicija s teorijom muzike, smjer teorija muzike

Ishod učenja studijskog programa 00069 00070 00071 00072 00073 00074 00075 00076 00077 00078 00079 00080 00081 00082 00083
Predmeti (obavezni)
Kompozicija I x x x   x       x     x x x x
Kompozicija II x x x   x       x     x x x x
Klavir usporedni I x   x           x     x x x x
Klavir usporedni II x   x           x     x x x x
Klavir usporedni III x   x           x     x x x x
Klavir usporedni IV x   x           x     x x x x
Klavir usporedni V x   x           x     x x x x
Klavir usporedni VI x   x           x     x x x x
Harmonijski solfeggio I x x x                 x x x x
Harmonijski solfeggio II x x x                 x x x x
Ritamski solfeggio I x x x                 x x x x
Ritamski solfeggio II x x x                 x x x x
Polifoni solfeggio I x x x                 x x x x
Polifoni solfeggio II x x x                 x x x x
Polifonija do baroka x x x   x x     x     x x x x
Polifonija baroka x x x   x x     x     x x x x
Polifonija klasicizma i romantizma x x x   x x     x     x x x x
Polifonija 20. stoljeća x x x   x x     x     x x x x
Harmonija baroka x x x   x x     x     x x x x
Harmonija klasicizma x x x   x x     x     x x x x
Harmonija romantizma I x x x   x x     x     x x x x
Harmonija romantizma II x x x   x x     x     x x x x
Harmonija 20. stoljeća I x x x   x x     x     x x x x
Harmonija 20. stoljeća II x x x   x x     x     x x x x
Analiza glazbenih oblika I x x x   x x     x     x x x x
Analiza glazbenih oblika II x x x   x x     x     x x x x
Glazbala x x x   x x     x     x x x x
Čitanje orkestralnih partitura I x x x       x         x x x x
Čitanje orkestralnih partitura II x x x       x         x x x x
Povijest muzike do 18. stoljeća x x x   x x           x x x x
Povijest muzike 18. stoljeća x x x   x x           x x x x
Povijest muzike 19. stoljeća x x x   x x           x x x x
Povijest muzike 20. stoljeća x x x   x x           x x x x
Snimanje i produkcija I       x           x x x x x  
Snimanje i produkcija II       x           x x x x x  
Osnove glazbene industrije                   x x x x x x
Interpersonalna komunikacija I         x x       x x x x x x
Interpersonalna komunikacija II         x x       x x x x x x
Menadžment u kulturi I                   x x x x x  
Menadžment u kulturi II                   x x x x x  
Marketing i umjetnost         x x       x x x x x  
Menadžment koncerta I                   x x x x x  
Menadžment koncerta II                   x x x x x  
Projektna nastava x x x x     x     x x x x x x
Završni ispit I x x x             x   x x x x
Završni ispit II x x x             x   x x x x
Seminar iz polifonije x x x                 x x x x
Seminar iz harmonije x x x                 x x x x
Dirigiranje usporedno I             x         x x x x
Dirigiranje usporedno II             x         x x x x
Računalo u glazbi I       x       x       x x x  
Računalo u glazbi II       x       x       x x x  
Kultura govorenja, čitanja i pisanja 1         x x       x   x x x  
Kultura govorenja, čitanja i pisanja 2         x x       x   x x x  
Engleski jezik I   x     x             x   x  
Engleski jezik II   x     x             x   x  
Engleski jezik III   x     x             x   x  
Engleski jezik IV   x     x             x   x  
TZK I                       x   x  
TZK II                       x   x  
TZK III                       x   x  
TZK IV                       x   x  

 

Legenda:

Labela IU Opis ishoda učenja
00069 Proučavati i primjenjivati estetske i stilske parametare glazbe (motiv, fraza, harmonija, ritam, forma) u svrhu analize autorskog glazbenog izričaja
00070 Istraživati, analizirati i valorizirati različite aspekte glazbeno-povijesnih stilova i oblika, stručnjacima i laicima na službenom i drugom jezik
00071 Identificirati i prepoznati glazbeno-teorijske elemente kroz analitički pristup te slušno i vizualno razumijevanje muzičkih aspekata
00072 Samostalno kreirati i izraditi notne materijale, uz pomoć računalnih programa, te u njih izvoziti i umetati različite digitalne formate
00073 Pisati i prezentirati analize glazbenih djela, stručnjacima i laicima, pisano i verbalno
00074 Pisati osvrte o kulturno – glazbenim događanjima i eseje o glazbi i skladateljima svih stilskih epoha klasične glazbe
00075 Dirigirati glazbenim probama i javnim nastupima, različitih glazbenih ansambala
00076 Pripremiti i napraviti digitalne zapise notnih partitura u svrhu tiskanja
00077 Primjenjivati i sintetizirati znanja i vještine u skladanja novih skladbi i pisanju obrada i aranžmana za solo instrumente, komorne sastave, ansambl/orkestar
00078 Organizirati i financirati vlastite projekte: koncerte, festivale i druga glazbeno – kulturna događanja u svrhu doprinosa kulturnom životu zajednice
00079 Voditi i producirati radijske glazbene emisije i glazbene uratke u tonskom studiju
00080 Adekvatno planirati i organizirati vlastite aktivnosti samostalnog i mentorskog edukativnog procesa i profesionalnog angažmana
00081 Preuzeti etičku odgovornost za samostalan i timski rad u radnom prostoru/koncertnoj dvorani
00082 Surađivati, aktivno rješavati probleme i donositi odluke u interdisciplinarnim i multikulturalnim timovima
00083 Istraživati različite aspekte glazbene umjetnosti i razvijati vještine učenja nužne za nastavak studija na višoj razini