Ishodi učenja BA Žičani instrumenti, smjer gitara

  1. ODSJEK ZA INSTRUMENTALNE STUDIJE

Tablica 2.1. Ishodi učenja na razini studijskog programa

Naziv studijskog programa: BA Žičani instrumenti, smjer gitara

Ishod učenja studijskog programa 00114 00115 00116 00117 00118 00119 00120 00121 00122 00123 00124 00125 00126 00127 00128
Predmeti (obavezni)
Uvod u kompoziciju I           x         x   x    
Uvod u kompoziciju II           x         x   x    
Harmonijski solfeggio I x         x         x   x    
Harmonijski solfeggio II x         x         x   x    
Ritamski solfeggio I x         x         x   x    
Ritamski solfeggio II x         x         x   x    
Harmonijska analiza I. x       x x         x   x    
Harmonijska analiza II x       x x         x   x    
Analiza glazbenih oblika I x       x x         x   x    
Analiza glazbenih oblika II x       x x         x   x    
Povijest muzike do 18.stoljeća   x     x x         x   x    
Povijest muzike 18.stoljeća   x     x x         x   x    
Povijest muzike 19.stoljeća   x     x x         x   x    
Povijest muzike 20.stoljeća   x     x x         x   x    
Dirigiranje usporedno I             x       x x x x  
Dirigiranje usporedno II             x       x x x x  
Umijeće javnog nastupa x x x               x x x    
Snimanje i produkcija I               x x   x   x   x
Snimanje i produkcija II               x x   x   x   x
Osnove glazbene industrije               x x   x   x   x
Interpersonalna komunikacija I               x x   x   x   x
Interpersonalna komunikacija II               x x   x   x   x
Menadžment u kulturi I               x x   x   x   x
Menadžment u kulturi II               x x   x   x   x
Marketing i umjetnost               x x   x   x   x
Biografija glazbenih obitelji               x x   x   x   x
Menadžment koncerta I               x x   x   x   x
Menadžment koncerta II               x x   x   x   x
Projektna nastava x   x x       x x x x   x x x
Završni ispit I x x x x             x   x x  
Završni ispit II x x x x             x   x x  
Gitara I x x x x             x x x x  
Gitara II x x x x             x x x x  
Gitara III x x x x             x x x x  
Gitara IV x x x x             x x x x  
Gitara V x x x x             x x x x  
Gitara VI x x x x             x x x x  
Komorno sviranje I x x x x           x x   x x  
Komorno sviranje II x x x x           x x   x x  
Komorno sviranje III x x x x           x x   x x  
Komorno sviranje IV x x x x           x x   x x  
Komorno sviranje V x x x x           x x   x x  
Komorno sviranje VI x x x x           x x   x x  
Gitarski praktikum I x x x x           x x x x x  
Gitarski praktikum II x x x x           x x x x x  
Poznavanje gitarske literature I   x   x             x   x    
Poznavanje gitarske literature II   x   x             x   x    
Engleski jezik I         x           x   x    
Engleski jezik II         x           x   x    
Engleski jezik III         x           x   x    
Engleski jezik IV         x           x   x    
TZK I                     x   x    
TZK II                     x   x    
TZK III                     x   x    
TZK IV                     x   x    

 

Legenda:

Labela IU Opis ishoda učenja
00114 Sintetizirati glazbeno analitička, estetska i tehnička znanja pri sviranju gitare recentne gitarističke literature
00115 Javno izvoditi literaturu za gitaru različitih stilova uz profiliranu stilsku izvedbu
00116 Integrirati procese i osobitosti komunikacije između izvođača i publike
00117 Primjereno izabrati, kategorizirati i interpretirati recentna djela gitarske literature za različite primjene
00118 Istraživati, analizirati i obrazložiti različite aspekte glazbeno-povijesnih stilova i oblika, stručnjacima i laicima na službenom i drugom jeziku
00119 Identificirati i prepoznati glazbeno-teorijske elemente kroz analitički pristup te slušno i vizualno razumijevanje muzičkih aspekata
00120 Dirigirati glazbenim probama i javnim nastupima, različitih glazbenih ansambala
00121 Voditi i producirati radijske glazbene emisije i glazbene uratke u tonskom studiju
00122 Organizirati i financirati vlastite projekte: koncerte, festivale i druga glazbeno – kulturna događanja u svrhu doprinosa kulturnom životu zajednice
00123 Javno izvoditi u različitim vrstama grupnog muziciranja, aktivno surađivati u ujednačenosti izvedbe i održavati koncentraciju tijekom procesa vježbanja i javne produkcije ansambala/orkestara
00124 Adekvatno planirati i organizirati vlastite aktivnosti samostalnog i mentorskog edukativnog procesa i profesionalnog angažmana
00125 Preuzeti etičku odgovornost za samostalan rad u radnom prostoru/koncertnoj dvorani
00126 Surađivati, aktivno rješavati probleme i donositi odluke u interdisciplinarnim i multikulturalnim timovima
00127 Istraživati različite aspekte izvođačke umjetnosti i razvijati vještine učenja nužne za nastavak studija na višoj razini
00128 Doprinositi kulturnom životu zajednice kroz realizaciju glazbeno umjetničkih aktivnosti