Ishodi učenja BA Žičani instrumenti, smjer tambura

  1. ODSJEK ZA INSTRUMENTALNE STUDIJE

Tablica 2.1. Ishodi učenja na razini studijskog programa

Naziv studijskog programa: BA Žičani instrumenti, smjer tambura

Ishod učenja studijskog programa 00099 00100 00101 00102 00103 00104 00105 00106 00107 00108 00109 00110 00111 00112 00113
Predmeti (obavezni)
Uvod u kompoziciju I x x x x
Uvod u kompoziciju II x x x x
Harmonijski solfeggio I x x x x x
Harmonijski solfeggio II x x x x x
Ritamski solfeggio I x x x x x
Ritamski solfeggio II x x x x x
Harmonijska analiza I. x x x x x x x
Harmonijska analiza II x x x x x x x
Analiza glazbenih oblika I x x x x x x x x
Analiza glazbenih oblika II x x x x x x x x
Povijest muzike do 18.stoljeća x x x x x
Povijest muzike 18.stoljeća x x x x x
Povijest muzike 19.stoljeća x x x x x
Povijest muzike 20.stoljeća x x x x x
Dirigiranje usporedno I x x x x x x
Dirigiranje usporedno II x x x x x x
Umijeće javnog nastupa x x x x x x x x
Snimanje i produkcija I x x x x x x
Snimanje i produkcija II x x x x x x
Osnove glazbene industrije x x x x x x
Interpersonalna komunikacija I x x x x x x
Interpersonalna komunikacija II x x x x x x
Menadžment u kulturi I x x x x x x
Menadžment u kulturi II x x x x x x
Marketing i umjetnost x x x x x x
Biografija glazbenih obitelji x x x x x x
Menadžment koncerta I x x x x x x
Menadžment koncerta II x x x x x x
Projektna nastava x x x x x x x x x
Završni ispit I x x x x x x x
Završni ispit II x x x x x x x
Sviranje tambura I x x x x x x x x x
Sviranje tambura II x x x x x x x x x
Sviranje tambura III x x x x x x x x x
Sviranje tambura IV x x x x x x x x x
Sviranje tambura V x x x x x x x x x
Sviranje tambura VI x x x x x x x x x
Srodni tamburaški instrumenti I x x x
Srodni tamburaški instrumenti II x x x
Poznavanje tamburaške literature I x x x x x x
Poznavanje tamburaške literature II x x x x x x
Klavir usporedni I x x x x
Klavir usporedni II x x x x
Klavir usporedni III x x x x
Klavir usporedni IV x x x x
Klavir usporedni V x x x x
Klavir usporedni VI x x x x
Čitanje orkestralnih partitura I x x x
Čitanje orkestralnih partitura II x x x
Dirigiranje usporedno III x x x x x x
Dirigiranje usporedno IV x x x x x x
Koncept i umjetnička praksa / Land Art I x x x
Koncept i umjetnička praksa / Land Art II x x x
Engleski jezik I x x x x
Engleski jezik II x x x x
Engleski jezik III x x x x
Engleski jezik IV x x x x
TZK I x x
TZK II x x
TZK III x x
TZK IV x x

 

 

Legenda:

Labela IU Opis ishoda učenja
00099 Sintetizirati glazbeno analitička, estetska i tehnička znanja pri sviranju tambure recentne umjetničke literature
00100 Javno izvoditi literaturu za tamburu različitih stilova uz profiliranu stilsku izvedbu
00101 Integrirati procese i osobitosti komunikacije između izvođača i publike
00102 Primjereno izabrati, kategorizirati i interpretirati recentna djela tamburaške literature za različite primjene
00103 Istraživati, analizirati i obrazložiti različite aspekte glazbeno-povijesnih stilova i oblika, stručnjacima i laicima na službenom i drugom jeziku
00104 Identificirati i prepoznati glazbeno-teorijske elemente kroz analitički pristup te slušno i vizualno razumijevanje muzičkih aspekata
00105 Pripremiti, uvježbati i interpretirati glazbu kao solist na primarnom instrumentu (bisernica ili brač), te primjeniti i pokazati sposobnost sviranja srodnih tamburaških instrumenata za potrebe sviranja u različitim vrstama ansambala
00106 Dirigirati glazbenim probama i javnim nastupima, različitih glazbenih ansambala
00107 Voditi i producirati radijske glazbene emisije i glazbene uratke u tonskom studiju
00108 Organizirati i financirati vlastite projekte: koncerte, festivale i druga glazbeno – kulturna događanja u svrhu doprinosa kulturnom životu zajednice
00109 Adekvatno planirati i organizirati vlastite aktivnosti samostalnog i mentorskog edukativnog procesa i profesionalnog angažmana
00110 Preuzeti etičku odgovornost za samostalan rad u radnom prostoru/koncertnoj dvorani
00111 Surađivati, aktivno rješavati probleme i donositi odluke u interdisciplinarnim i multikulturalnim timovima
00112 Istraživati različite aspekte izvođačke umjetnosti i razvijati vještine učenja nužne za nastavak studija na višoj razini
00113 Doprinositi kulturnom životu zajednice kroz realizaciju glazbeno umjetničkih aktivnosti