Ishodi učenja MA Gluma

  1. ODSJEK ZA KAZALIŠNU UMJETNOST

Naziv studijskog programa: Diplomski sveučilišni studij Gluma (jednopredmetni, dvopredmetni)

Ishod učenja studijskog programa 00212 00213 00214 00215 00216 00217 00218 00219 00220 00221 00222 00223 00224
Predmeti (obavezni)
Majstorska radionica glume 1: glumac pred dramskim tekstom X X X X X
Majstorska radionica glume 2: glumac pred dramskim tekstom X X X X X X X X X
Majstorska radionica glume : gluma pred kamerom X X X X X X X X
Diplomska predstava : razvoj uloge u cjelovečernjoj predstavi (praktični dio diplomskog ispita) X X X X X X X X X X X
Pismeni diplomski rad i usmena obrana X X X X X X X

 

Legenda:

Labela IU Opis ishoda učenja
00212 Samostalno kritički vrednovati dramski tekst.
00213 Originalno i inovativno istraživati glumačku ulogu
00214 Samostalno analizirati i interpretirati ulogu u okviru umjetničkog projekta
00215 Samostalno upravljati vremenom planiranjem faza glumačkih procesa u svrhu kvalitetne realizacije kazališnih, filmskih i televizijskih projekata
00216 Kritički i kreativno promišljati glumačke zadatke
00217 Aktivno sudjelovati u radu autorsko-izvođačkog tima i provoditi glumačke zadatke unutar procesa stvaranja i izvođenja kazališne predstave i/ili snimanja filma ili televizijskih projekata
00218 Organizirati i voditi timski rad uključujući interdisciplinarna područja u domaćem i međunarodnom kontekstu s uvažavanjem multikulturalnosti i raznolikosti
00219 Metodološki obraniti smjernice glumačke stručnosti u prenošenju umjetničkog sadržaja
00220 Poštivati načela autorske etike
00221 Nastaviti samostalno umjetničko istraživanje i/ili formalno obrazovanje na području glumačke umjetnosti
00222 Kreirati i prezentirati inovativna glumačka rješenja uz upotrebu suvremenih izvedbenih modela i tehnika
00223 Argumentirati razvoj glumačke uloge unutar kazališne predstave/filma/televizijskih projekata različitim skupinama s obzirom na dob i stručnost
00224 Samostalno voditi umjetničke i kulturne projekte s privatnim grupama, udrugama i kazalištima uz suradnju s dionicima iz realnog sektora