Ishodi učenja MA Ilustracija

  1. ODSJEK ZA VIZUALNE I MEDIJSKE UMJETNOSTI

Naziv studijskog programa: Diplomski studij Ilustracija

Ishod učenja studijskog programa 00336 00337 00338 00339 00340 00341 00342 00343 00344 00345 00346 00347 00348 00349 00350
Predmeti (obavezni)
Povijest ilustracije i stripa I X X                     X    
Teorija medija I X X                     X    
Oblikovanje likova i karaktera     X X X X     X            
Ilustracija u primjeni I     X X X X     X         X  
Grafičko pripovijedanje I     X X X X     X         X  
Ilustracija i dizajn I     X   X X     X            
Crtačke tehnike     X     X         X        
Suvremene grafičke tehnike I     X     X                  
3D Ilustracija I     X X X X X   X            
Povijest ilustracije i stripa II X X         X           X    
Teorija medija II X X         X           X    
Oblikovanje knjige i slikovnice     X X X X     X            
Ilustracija u primjeni II     X X X X X   X   X     X  
Grafičko pripovijedanje II     X X X X X   X   X     X  
Ilustracija i dizajn II     X   X X X X X     X      
Slikarske tehnike     X     X                  
Suvremene grafičke tehnike II     X     X X       X        
3D Ilustracija II     X X X X X   X   X        
Crtanje III     X     X         X        
Povijest ilustracije i stripa III X X       X X                
Teorija medija III X X         X                
Ilustracija u primjeni III     X X X X X X X X X X   X X
Grafičko pripovijedanje III     X X X X X X X X X X   X X
Računalno oblikovanje ilustracije I     X   X X X       X        
Ilustracija i digitalni mediji     X   X X X X              
Ilustracija u primjeni IV     X X X X X X X X X X X X X
Grafičko pripovijedanje IV     X X X X X X X X X X X X X
Računalno oblikovanje ilustracije  II     X X X X X X X X X        
Diplomski rad X X X X X X X X X X X X X   X

 

Legenda:

Labela IU Opis ishoda učenja
00336 Prepoznati, vrednovati, diskutirati i vizualno analizirati umjetnička djela medijske kulture, te specifičnosti medija svjetskih ilustracija i stripa
00337 Definirati i kritički analizirati specifičnosti svih relevantnih umjetničkih medija, medijskih žanrova i kvalitativnih uzoraka umjetničkih medija
00338 Kreirati  različite  vrste ilustracija, tiskovina, stripa, animiranih i drugih uradaka  tradicionalnim ilustracijskim tehnikama, kao i suvremenim digitalnim tehnologijama
00339 Kreirati likove i vizualizirati njihove karakterne osobine i stanja ne odstupajući od okvira zadanih tekstualnim predloškom ili specifičnim zadatkom, obogaćujući ih koristeći svoju maštu
00340 Prepoznavati, analizirati i odabrati te na kreativan način upotrijebiti elemente tekstualnog predloška najpodobnije za kvalitetnu vizualizaciju, podrazumijevajući pri tom medij ilustracije, stripa, dizajna, animacije i reklame kao tehničku, namjensku, sadržajnu, estetsku i umjetničku cjelinu
00341 Kreativno primijeniti crtačke i slikarske vještine za potrebe ilustracije, te ih u izvedbi projekata adaptirati u računalnim programima i digitalnom tehnologijom
00342 Kritički odabrati i upotrijebiti digitalne izvore i alate u samostalnom istraživanju i prezentiranju teme ili oblikovanju umjetničkog djela
00343 Samostalno osmisliti, kreativno izraziti, prezentirati, obrazložiti i obraniti kompleksni umjetnički koncept i njegovu izvedbu u odabranom području ilustracije, stripa i medija, kao i tumačiti sadržaj i kontekst vlastitog umjetničkog rada
00344 Odrediti, oblikovati i usavršavati jasne kriterije za kvalitetnu realizaciju različitih zadataka/projekta u svim njegovim fazama samostalno, kao i u okviru tima
00345 Surađivati, aktivno rješavati zadatke i probleme te pridonositi donošenju odluka u radnim i interdisciplinarnim timovima
00346 Kritički vrednovati vlastiti napredak konceptualizacije i izvedbe svog uratka te iste kriterije uočiti u radovima ostalih studenata
00347 Profesionalno komunicirati s naručiteljem, klijentom ili nositeljem natječaja, razumijevajući i uvažavajući njegove potrebe i zadatke
00348 Preuzeti odgovornost za razvoj i podizanje etičke, estetske i umjetničke razine javnih vizualnih i vizualiziranih sadržaja u okviru društvene zajednice
00349 Kreativno se izražavati se  kroz vizualnu i tekstualnu interpretaciju o pojedinom kulturnom, umjetničkom ili društvenom fenomenu
00350 Doprinositi kulturnom životu zajednice samostalnom organizacijom i aktivnostima s drugim institucijama putem izložbi, kreativnih radionica, aktivnog sudjelovanja na natječajima, međuinstitucionalnim i međunarodnim projektima